Община Стрелча

Навигация

English

Общински съвет

Мандат 2011–2015

Председател на Общинския съвет

Мариана Нечева Няголова

тел. (0885) 39 60 00

Постоянни комисии на Общински съвет – Стрелча

Законност, обществен ред и сигурност, местно самоуправление, гражданска защита, безопасност на движението по пътищата

Председател: Динчо Евстатиев (ПП „Българската левица”)
Секретар: Мариана Декова (ПП „Българската левица”)
Членове:
 1. Георги Джангъров (ПП „Обединена Достойна България”)
 2. Васил Савов (ПП „БСП”)
 3. Кръстьо Кръстев (ПП „ГЕРБ”)

Социална и инженерна инфраструктура на общината, благоустрояване, териториално–селищно устройство, водоснабдяване, общинска собственост, екология

Председател: Васил Савов (ПП „БСП”)
Секретар: Кръстьо Кръстев (ПП „ГЕРБ”)
Членове:
 1. Иван Иванов (ПП „Българската левица”)
 2. Иванка Петришка (ПП „БЗНС”)
 3. Въла Ильова (ПП „Обединена Достойна България”)

Образование, здравеопазване, култура, спорт, социални и младежки дейности, интеграция на етническите общности, вероизповедания

Председател: Иванка Петришка (ПП „БЗНС”)
Секретар: Васил Савов (ПП „БСП”)
Членове:
 1. Иван Иванов (ПП „Българската левица”)
 2. Мариана Декова (ПП „Българската левица)
 3. Динчо Евстатиев (ПП „Българската левица”)

Дейности свързани с националните програми и европейските фондове,финанси, икономика,туризъм, курортно дело и селско стопанство

Председател: Мария Маркова (ПП „ГЕРБ”)
Секретар: Въла Ильова (ПП „Обединена Достойна България”)
Членове:
 1. Георги Джангъров (ПП „Обединена Достойна България”)
 2. Койна Славова (ПП „БСП”)
 3. Иван Радев (ПП „БЗНС”)