Община Стрелча

Навигация

English

Общински съвет

Мандат 2007–2011

Председател на Общинския съвет

Иванка Николова Петришка

тел. (0885) 39 60 00

Постоянни комисии на Общински съвет – Стрелча

Законност, обществен ред и сигурност, местно самоуправление, гражданска защита, безопасност на движението по пътищата

Председател: Ганчо Грозев
Секретар: Илия Вельов
Членове:
 1. Светлана Татарова
 2. Тодор Такучев
 3. Койна Славова

Социална и инженерна инфраструктура на общината, благоустрояване, териториално–селищно устройство, водоснабдяване, общинска собственост, екология

Председател: Васил Савов
Секретар: Георги Роков
Членове:
 1. д–р Иван Трифонов
 2. Илия Вельов
 3. д–р Коста Вълчев
 4. Донка Добрева
 5. Ганчо Грозев

Образование, здравеопазване, култура, спорт, социални и младежки дейности, интеграция на етническите общности, вероизповедания

Председател: Светлана Татарова
Секретар: д–р Златка Божкова
Членове:
 1. Ганчо Грозев
 2. д–р Коста Вълчев
 3. Васил Савов
 4. д–р Иван Трифонов
 5. Мария Петришка

Туризъм, курортно дело и дейности, свързани с националните програми и европейските фондове, финанси, икономика, селско стопанство

Председател: Тодор Такучев
Секретар: Мария Петришка
Членове:
 1. Георги Роков
 2. Койна Славова
 3. д–р Златка Божкова
 4. Донка Добрева