+ A | - a | A
· ОУП
РЕШЕНИЕ № 269
сряда 05 май 2021 - 18:05:03

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 269
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 29.04.2021г.
взето с Протокол №  27


      
  ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за  УПИ ХVII-общ.  в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк”  актуван с АЧОС №2761/01.10.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1309/12.10.2020год. акт №140  том 5 за продажбата му  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване  на стойност 2 100,00лв. без ДДС или 2 520,00лв. с ДДС.
изглед за печат LAN_NEWS_24
Потребителско име:
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.