http://strelcha.bg/index.php
 

Културен календар
четвъртък 05 декември 2019 - 09:49:11

elha19_2.jpg
изглед за печат създай pdf с тази новина
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
понеделник 02 декември 2019 - 17:27:34

В изпълнение на Решение  № 4на Общински съвет - Стрелча, прието на редовно заседание,  проведено на 28.11.2019 г., отразено в Протокол №2:

Общински съвет - Стрелча открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за  Окръжен съд - Пазарджик при следните правила за нейното провеждане:
1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст  от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Стрелча, която попада в рамките на съдебния район на за Окръжен съд - Пазарджик;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;

[ Прочети още...]
изглед за печат създай pdf с тази новина
Урок за толерантността с ученици от СУ "Св.Св.Кирил и Методий”
петък 15 ноември 2019 - 17:34:58

В навечерието на Деня на толерантността - 16 ноември Община Стрелча и Местната комисия за борба с престъпността на малолетни и непълнолетни ( МКБППМН) проведоха своеобразен урок под надслов „Бъди толерантен. Отнасяй се с другите така, както искаш да се отнасят с теб”.

[ Прочети още...]
изглед за печат създай pdf с тази новина
СТОЙНО ЧАЧОВ ПОЛОЖИ КЛЕТВА ЗА ВТОРИ ПЪТ КАТО КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
вторник 12 ноември 2019 - 17:45:57


На 12 ноември 2019 г. от 14.00 ч. в Ритуалната зала на Общинска администрация се състоя официалната церемония по полагане на клетва на новоизбраните общински съветници и кмет на община Стрелча в присъствието на областния управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев, председателят на ПП АБВ г-н Румен Петков, председателят и членовете на ОИК – Стрелча и много граждани.


[ Прочети още...]
изглед за печат създай pdf с тази новина
четвъртък 31 октомври 2019 - 22:27:10

011119str.jpg

  Уважаеми съграждани,
  Уважаеми читалищни  и просветни дейци,

     Честит Ден на народните будители!

 Будител е българска духовна категория, която обединява просветителство, духовност и висок морален авторитет.
 Будителите родиха Възраждането, но не останаха в историческата епоха, а съхраниха националните ценности във времето.

[ Прочети още...]
изглед за печат създай pdf с тази новина
ОБЯВЛЕНИЕ
понеделник 02 декември 2019 - 17:29:07

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение  № 3 на Общински съвет - Стрелча, прието на редовно заседание,  проведено на 28.11.2019 г., отразено в Протокол №2:

Общински съвет - Стрелча УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище за  мандат 2020 г. - 2023 г., открита с Решение №697/28.08.2019г. на ОбС Стрелча до 31 декември 2019 г., при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:
1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Стрелча, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Панагюрище;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;

[ Прочети още...]
изглед за печат създай pdf с тази новина
СЪОБЩЕНИЕ
вторник 26 ноември 2019 - 17:49:08

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

На основание чл. 66, ал.1 от АПК, проектът на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на Община Стрелча.

[ Прочети още...]
изглед за печат създай pdf с тази новина
Кметът на Община Стрелча - с отличие от "Фондация за прозрачни регламенти"
петък 15 ноември 2019 - 10:35:41

Кметът на община Стрелча г-н Стойно Чачов получи награда в престижния национален конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти” на 14 ноември 2019 г.

[ Прочети още...]
изглед за печат създай pdf с тази новина
Покана за присъствие на тържествената сесия
петък 08 ноември 2019 - 17:04:30

ПОКАНА ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ
 на 12.11.2019г. от 14:00 часа
в Ритуалната зала на Община Стрелча

Със своя Заповед № РД-261 от 07.11.2019 г. Областният управител на област Пазарджик г-н Стефан Мирев, на основание чл. 23, ал.1, 2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията (ЗА), свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет - Стрелча на 12 ноември 2019г. /вторник/, от 14:00 часа в Ритуална зала на Община Стрелча, при следния дневен ред:
1. Избор на Председател на Общинския съвет - Стрелча.
Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетва по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Заседанието е публично


изглед за печат създай pdf с тази новина
Община Стрелча получи нов ученически автобус от Министерството на образованието и науката (МОН)
петък 25 октомври 2019 - 16:37:59

През месец март Община Стрелча стартира процедура за подмяна на действащите ученически автобуси с нови. След изпълнение на всички изисквания на 25 октомври 2019 г. бе подписан договор с МОН и   пътуващите ученици и деца от средищните училища

[ Прочети още...]
изглед за печат създай pdf с тази новина
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 71 72 73
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.