http://strelcha.bg/index.php
 

kult_kal2018.jpg
петък 15 март 2019 - 13:22:25
изглед за печат създай pdf с тази новина
Съобщение, относно временна промяна разписание на влака Панагюрище - Пловдив
вторник 05 март 2019 - 09:55:48

Община Стрелча съобщава на жителите и гостите на града, че поради технически причини от 05.03.2019г. до 20.03.2019г. без събота и неделя временно се променя разписанието на влак № 81203, тръгващ от Стрелча за Пловдив.
Влак № 81203 ще тръгва от гара Стрелча в 11:06ч., останалите влакове ще се движат ежедневно без промяна в разписанието.
 
изглед за печат създай pdf с тази новина
Поздравление от председателя на Общинския съвет г-жа Мария Станкова по повод Националния празник - 3 март
събота 02 март 2019 - 15:58:35
изглед за печат създай pdf с тази новина
Удължаване на срока за ограничение на движението
четвъртък 28 февруари 2019 - 10:47:49

Във връзка с изпълнението на обект :”Канализация на улица „ Д.Благоев” от ОТ 326 до ОТ456,по булевард „ Руски” от ОТ 328А до ОТ 286 и улица „Крайезерна” от ОТ 324 до ОТ322.”  по плана на  гр. Стрелча, община Стрелча" общинска администрация Стрелча уведомява водачите на МПС,че се удължава срока за ограничение на  движението на  МПС над 3,5 тона до 10.03.2019г. по:
- Улица „ Димитър Благоев“
- Улица „ Хан Аспарух“
- Улица „ Богдан Овесянин“
- Горно ниво на булевард „ Руски“
 Движението на тежкотоварните автомобили ще се извършва по булевард „България“ през кръговото пред БКС и изхода на град Стрелча в посока Панагюрище. Движенето в посока Пазарджик може да се използва околовръстното шосе от гробищния парк на град Стрелча към село Дюлево.
  Ограничението ще бъде означено със съответните пътни знаци.
изглед за печат създай pdf с тази новина
Празничен концерт по случай Деня на любителското художествено творчество
сряда 27 февруари 2019 - 14:07:08

На 28 февруари от 16.30 ч. в Младежки център – Стрелча ще се проведе празничен концерт по случай Деня на любителското художествено творчество, организиран от НЧ „Просвещение – 1871”. Участие ще вземат самодейните състави от община Стрелча. Заповядайте!
изглед за печат създай pdf с тази новина
ОБЯВЛЕНИЕ
четвъртък 14 март 2019 - 14:50:21

         Община Стрелча, съобщава, че в ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикувано Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча за одобряване на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на ПИ 000008, местността „Вълк“, землището на гр. Стрелча и създаване на Вилна зона „Вълк“.
         Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
  На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в  „Държавен
вестник”, решението подлежи на  обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Стрелча пред Административен съд – Пазарджик.
        За справка: тел. 03532/20-20, в.  120 – техническа служба
 

[ Прочети още...]
изглед за печат създай pdf с тази новина
Поздравление на кмета на Стрелча г-н Стойно Чачов по повод Националния празник - 3 март
събота 02 март 2019 - 15:59:30
изглед за печат създай pdf с тази новина
В Деня на розовата фланелка
четвъртък 28 февруари 2019 - 17:44:36

190228g1.jpg
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - община Стрелча организира мероприятие под мотото „НЕ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ” във връзка с 28 февруари -Деня на розовата фланелка.

[ Прочети още...]
изглед за печат създай pdf с тази новина
ПРОГРАМА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК - 3 МАРТ
сряда 27 февруари 2019 - 17:04:13
изглед за печат създай pdf с тази новина
СЪОБЩЕНИЕ
петък 22 февруари 2019 - 10:18:15

Община Стрелча - звено „Местни данъци и такси” уведомява гражданите, че могат да заплатят задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2019 г.
Съгласно ЗМДТ сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г. са както следва:
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 г.
Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2019 г.
Втора вноска – до 31.10.2019 г.
На предплатилите за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто.
ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2019 г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2019 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2019 г.
За третото тримесечие – до 31.07.2019 г.
За четвъртото тримесечие- до 31.10.2019 г.
На предплатилите за цялата година до 31.01.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто.
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Срок за внасяне – До 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:
- В брой на касата „Местни данъци и такси” в гр. Стрелча
- Безкасово по банковата сметка на Община Стрелча в ТЕКСИМБАНК АД пл."Дружба" № 1
TEXIBGSF BG81 TEXI 9545 8400 0822 01
Информация на линк - http://strelcha.bg/page.php?119
- На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД
- На касите на Изипей /Easypay/
изглед за печат създай pdf с тази новина
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 64 65 66
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.