http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 517
ОТНОСНО: Учредяване на Санитарно – охранителна зона около водоизточник за питейно водоснабдяване на град Стрелча – река Меде дере
четвъртък 03 май 2018 - 14:52:42 0
Р Е Ш Е Н И Е № 516
ОТНОСНО: Получен сигнал от ЮДП ТП ДГС –Панагюрище срещу Разрешение за преминаване с товарни и пътни превозни средства №1265/03.12.2015 год., издадено от Кмета на община Стрелча
четвъртък 03 май 2018 - 14:51:18 0
Р Е Ш Е Н И Е № 515
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нели Рашкова Стойкова
четвъртък 03 май 2018 - 14:49:25 0
Р Е Ш Е Н И Е № 514
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Иванов Сертов
четвъртък 03 май 2018 - 14:46:37 0
Р Е Ш Е Н И Е № 513
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недялка Петкова Христева
четвъртък 03 май 2018 - 14:44:50 0
Р Е Ш Е Н И Е № 512
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Илиева Николова
четвъртък 03 май 2018 - 14:43:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 511
ОТНОСНО: Откриване на процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча” - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект: „Компл
четвъртък 03 май 2018 - 14:41:35 0
Р Е Ш Е Н И Е № 510
ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Стрелча за 2019 г.
четвъртък 03 май 2018 - 14:40:14 0
Р Е Ш Е Н И Е № 509
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2018 год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имот – нива, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община С
четвъртък 03 май 2018 - 14:37:41 0
Р Е Ш Е Н И Е № 508
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок до 30.11.2020г. на терен /петно/ публична общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Стрелча за 2018 год. чрез провеждане на публичен търг с тайно
четвъртък 03 май 2018 - 14:36:09 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 50 51 52
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.