http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 551
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2018 год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти – частна общинска собственост – нива в землището на гр. Стрелча, община
сряда 05 септември 2018 - 12:01:21 0
Р Е Ш Е Н И Е № 550
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2018год. за прекратяване на съсобствеността между общината и Дело Спасов Делов върху УПИ І-834 в кв.53 по
сряда 05 септември 2018 - 11:59:54 0
Р Е Ш Е Н И Е № 549
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Стрелча за първото полугодие на 2018г.
сряда 05 септември 2018 - 11:58:16 0
Р Е Ш Е Н И Е № 548
ОТНОСНО: Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Стрелча.
сряда 05 септември 2018 - 11:57:00 0
Р Е Ш Е Н И Е № 547
ОТНОСНО: : Одобряване на цената на правото на прокарване по смисъла на чл. 193 от ЗУТ на : „Сградно водопроводно и сградно канализационно отклонения”, захранващи УПИ І-13, местността „Дъбравата”
сряда 29 август 2018 - 13:40:48 0
Р Е Ш Е Н И Е № 546
ОТНОСНО: Одобряване на задание за проектиране на ПУП-ПРЗ и даване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и
сряда 29 август 2018 - 13:39:04 0
Р Е Ш Е Н И Е № 545
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Милка Йорданова Дафова.
четвъртък 09 август 2018 - 09:56:48 0
Р Е Ш Е Н И Е № 544
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Стрелча за 2018 год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти – частна общинска собственост – нива в землището на с. Смилец, община
четвъртък 09 август 2018 - 09:54:59 0
Р Е Ш Е Н И Е № 543
ОТНОСНО: Включване на НУ „Паисий Хилендарски” и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” от община Стрелча в Списъка на средищните детски градини и училища за 2018 г., съгласно Постановление №128 на МС от 29.06.2017 г.
четвъртък 09 август 2018 - 09:53:24 0
Р Е Ш Е Н И Е № 542
ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените стандарти за учебната 2018/2019 година за СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Стрелча
четвъртък 09 август 2018 - 09:51:18 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 54 55 56
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.