http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 533
ОТНОСНО: ВЪЗОБНОВЯВАНЕ на производството по издаване на Решение №226/15.11.2016г., с което се дава съгласие за присъединяване на Община Стрелча към „Асоциация по ВИК на особената територия обслужвана от Водоснабдяване и канализация” ЕООД и ОТМЯНА на
сряда 11 юли 2018 - 10:25:56 0
Р Е Ш Е Н И Е № 532
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Стрелча с проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
вторник 10 юли 2018 - 10:31:02 0
Р Е Ш Е Н И Е № 531
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Стрелча с проектно предложение чрез подбор №BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
вторник 10 юли 2018 - 10:28:54 0
Р Е Ш Е Н И Е № 530
ОТНОСНО: Актуализация на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Стрелча, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Стрелча във връзка с Протест №5198 /2017 от 23.05.2018г. на Окръжна прокуратура – Пазарджик
вторник 03 юли 2018 - 09:44:27 0
Р Е Ш Е Н И Е № 529
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Георги Иванов Мазников
вторник 03 юли 2018 - 09:42:53 0
Р Е Ш Е Н И Е № 528
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2018 год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имот – частна общинска собственост – нива в землището на гр. Стрелча, община
вторник 03 юли 2018 - 09:41:17 0
Р Е Ш Е Н И Е № 527
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Стрелча с проектно предложение, чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2.
вторник 03 юли 2018 - 09:39:19 0
Р Е Ш Е Н И Е № 526
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок до 30.11.2020 година на терен/петно №13/ – публична общинска собственост, находящо се в УПИ ІІ- Пазара, кв.71А по плана на гр. Стрелча , включено в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собств
вторник 03 юли 2018 - 09:37:44 0
Р Е Ш Е Н И Е № 525
ОТНОСНО: Отчет на изготвените, входираните и в процес на реализация проекти, финансирани от национални и европейски програми- първо полугодие на 2018 г.
вторник 03 юли 2018 - 09:34:58 0
Р Е Ш Е Н И Е № 524
ОТНОСНО: Приемане План за работа на Общински съвет – Стрелча за м. юли на 2018 година
вторник 03 юли 2018 - 09:33:18 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 52 53 54
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.