http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 484
Относно: Издаване на Запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по реда на чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХ по подмярка 19.4 – „Теку
вторник 06 март 2018 - 17:37:43 0
Р Е Ш Е Н И Е № 483
ОТНОСНО: Отделяне на поземлен имот с проектен № 023141, с площ от 3,830 дка , с начин на трайно ползване – нива, от поземлен имот ПИ 23128 – частна общинска собственост, с обща площ от 44.402 дка с начин на трайно ползване – нива ,
вторник 06 март 2018 - 17:35:58 0
Р Е Ш Е Н И Е № 482
ОТНОСНО: Предоставяне на финансова помощ на Деница Иванова Маджарова, Добри Ганчев Байков и Гаврил Ангелов Христосков, спортисти от Спортен клуб по Таекуон-до „Один” за участие в Европейско първенство в гр. Талин, Естония в периода 23-29 април 2018
вторник 06 март 2018 - 17:32:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 481
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Димитър Петров Димитров
вторник 06 март 2018 - 17:30:32 0
Р Е Ш Е Н И Е № 480
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Дина Христева Стоева
вторник 06 март 2018 - 17:29:08 0
Р Е Ш Е Н И Е № 479
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Генчо Коев Генчев
вторник 06 март 2018 - 17:27:08 0
Р Е Ш Е Н И Е № 478
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Койчо Стоянов Кацаров
вторник 06 март 2018 - 17:25:20 0
Р Е Ш Е Н И Е № 477
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2018год. прекратяването на съсобственост между общината и Спас Добрев Киров върху УПИ Х-556 в кв.23А по плана на гр. Стрелча . Одобря
вторник 06 март 2018 - 17:23:43 0
Р Е Ш Е Н И Е № 476
ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ за новородено/осиновено дете по чл.11 от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено/осиновено дете на община Стрелча
вторник 06 март 2018 - 17:22:08 0
Р Е Ш Е Н И Е № 475
ОТНОСНО: Приемане на критерии за подбор на физически лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии на община Стрелча.
вторник 06 март 2018 - 17:20:28 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 47 48 49
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.