http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 380
ОТНОСНО: Определяне на Детска градина „Д-р Стайко Стайков” за защитена детска градина и включването й в списъка за защитени детски градини.
четвъртък 03 август 2017 - 14:30:34 0
Р Е Ш Е Н И Е № 379
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. за отдаване под наем чрез процедура за избор на оператор на язовирна
четвъртък 03 август 2017 - 14:29:17 0
Р Е Ш Е Н И Е № 378
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. за отдаване под наем чрез процедура за избор на оператор на язовирна
четвъртък 03 август 2017 - 14:28:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 377
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. за отдаване под наем чрез процедура за избор на оператор на язовирна
четвъртък 03 август 2017 - 14:26:59 0
Р Е Ш Е Н И Е № 376
четвъртък 03 август 2017 - 14:25:21 0
Р Е Ш Е Н И Е № 375
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. за отдаване под наем чрез процедура за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване...
четвъртък 03 август 2017 - 14:24:25 0
Р Е Ш Е Н И Е № 374
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Дело Грозев Геров
четвъртък 03 август 2017 - 14:22:42 0
Р Е Ш Е Н И Е № 373
ОТНОСНО: Включване на НУ „Паисий Хилендарски” и СУ „Св. Св. Кирил и Методий” от община Стрелча в Списъка на средищните училища във връзка с Постановление №128 на МС от 29.06.2017г.
четвъртък 03 август 2017 - 14:21:38 0
Р Е Ш Е Н И Е № 372
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на Агенция за социално подпомагане, обезпечаващ авансово плащане по Допълнително споразумение №2 към Договор BG05FMOP001-3.002-0075-C01, сключен между Община Стрелча и АСП
четвъртък 03 август 2017 - 14:20:17 0
Р Е Ш Е Н И Е № 371
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП / подробен устройствен план/ - ПР / план за улична регулация/ на ул. „Тодор Икономов“ от о.т. 174 до о.т. 636, кв. 11 и кв. 12, гр. Стрелча
четвъртък 03 август 2017 - 14:18:49 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 36 37 38
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.