http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 580
ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликти на интереси в Общински съвет – Стрелча
сряда 07 ноември 2018 - 14:42:54 0
Р Е Ш Е Н И Е № 579
ОТНОСНО: Предоставяне на финансова помощ НЧ „Просвещение – 1871“ за закупуване на сценично осветление и театрални реквизити
сряда 07 ноември 2018 - 14:41:08 0
Р Е Ш Е Н И Е № 578
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петко Илиев Койчев
сряда 07 ноември 2018 - 14:39:31 0
Р Е Ш Е Н И Е № 577
ОТНОСНО: Откриване процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обек
сряда 07 ноември 2018 - 14:37:40 0
Р Е Ш Е Н И Е № 576
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Саво Стойков Нончев
сряда 07 ноември 2018 - 14:36:01 0
Р Е Ш Е Н И Е № 575
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок до 30.11.2020 година на терен /петно № 7/ - публична общинска собственост, находящо се в УПИ II – Пазара, кв. 71А по плана на гр. Стрелча, включено в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собст
сряда 07 ноември 2018 - 14:29:33 0
Р Е Ш Е Н И Е № 574
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стрелча за 2018 година и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, об
сряда 07 ноември 2018 - 14:25:40 0
Р Е Ш Е Н И Е № 573
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стрелча за 2018 година на маломерни имоти в землището на гр. Стрелча – частна общинска собственост и отдаването им под наем за една година без търг
сряда 07 ноември 2018 - 14:23:52 0
Р Е Ш Е Н И Е № 572
ОТНОСНО: Одобряване на Доклад за резултатите от междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Стрелча за периода 2014 – 2020 година
сряда 07 ноември 2018 - 14:21:51 0
Р Е Ш Е Н И Е № 571
ОТНОСНО: Отчет за работата на ОП” БКС и ОП” през периода 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
сряда 07 ноември 2018 - 14:17:49 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 56 57 58
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.