+ A | - a | A
· ОУП
'Решения 2015-2019'
РЕШЕНИЕ № 712
ОТНОСНО Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Иванов Галилеев
вторник 08 октомври 2019 - 16:52:22 0
РЕШЕНИЕ № 711
ОТНОСНО: Удължаване на срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище за мандат 2020 г. - 2023 г., открита с Решение №697/28.08.2019г. на ОбС Стрелча
вторник 08 октомври 2019 - 16:50:54 0
РЕШЕНИЕ № 710
ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Стрелча във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. /неделя/.
вторник 08 октомври 2019 - 16:49:54 0
РЕШЕНИЕ № 709
ОТНОСНО: Отчет за дейността на общински съвет – Стрелча и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. – 30.09.2019г.
вторник 08 октомври 2019 - 15:58:23 0
Р Е Ш Е Н И Е № 708
ОТНОСНО: Разпределение на получените средства от продажбата на имот –ЧОС.
четвъртък 26 септември 2019 - 09:08:34 0
Р Е Ш Е Н И Е № 707
ОТНОСНО Отпускане на еднократна финансова помощ на Павлина Георгиева Ангелова
четвъртък 26 септември 2019 - 09:05:38 0
Р Е Ш Е Н И Е № 706
ОТНОСНО Даване съгласие за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект:, „Къ
четвъртък 26 септември 2019 - 09:03:53 0
Р Е Ш Е Н И Е № 705
ОТНОСНО: Завишаване броя на децата в ДГ „Д-р Стайко Стайков” – гр. Стрелча над максималния брой деца по Приложение № 7 или над определения по реда на чл. 57 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образова
четвъртък 26 септември 2019 - 09:01:58 0
Р Е Ш Е Н И Е № 704
ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно ползване на земеделски имоти – частна общинска собственост на НЧ „Зора – 1928 г.” с. Дюлево
четвъртък 26 септември 2019 - 09:00:07 0
Р Е Ш Е Н И Е № 703
ОТНОСНО: Отчет за приходите и разходите по видове и дейности към 31.12.2018 година, отчет за сметките за средства от Европейския съюз, отчет на поименния списък на капиталовите разходи за 2018 и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Стрелч
четвъртък 26 септември 2019 - 08:58:29 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 70 71 72
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.