http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 616
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атанаска Георгиева Червенкова, майка на детето Пейчо Рашков Червенков
вторник 12 февруари 2019 - 09:18:30 0
Р Е Ш Е Н И Е № 615
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Елка Янкова Иванова
вторник 12 февруари 2019 - 09:16:27 0
Р Е Ш Е Н И Е № 614
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нейко Тодоров Кесов
вторник 12 февруари 2019 - 09:13:25 0
Р Е Ш Е Н И Е № 613
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Йорданова Галилеева
вторник 12 февруари 2019 - 09:11:44 0
Р Е Ш Е Н И Е № 612
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за регулация и застрояване/ПРЗ/ на ПИ 000008 в м. „Вълк”, землището на гр. Стрелча за обособяване на вилна зона „Вълк“, съгласно ОУП на община Стрелча
вторник 12 февруари 2019 - 09:09:25 0
Р Е Ш Е Н И Е № 611
Относно: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00267 от 08.11.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряв
вторник 12 февруари 2019 - 09:07:37 0
Р Е Ш Е Н И Е № 610
Относно: Приемане бюджета на община Стрелча за 2019г.
вторник 12 февруари 2019 - 09:05:41 0
Р Е Ш Е Н И Е № 609
ОТНОСНО: Програма за развитие на туризма за 2019 г. на Община Стрелча
вторник 12 февруари 2019 - 09:03:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 608
ОТНОСНО:Приемане на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стрелча за 2019 г.
вторник 12 февруари 2019 - 09:01:22 0
Р Е Ш Е Н И Е № 607
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Стрелча
четвъртък 07 февруари 2019 - 09:06:19 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 60 61 62
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.