http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2015-2019'
Р Е Ш Е Н И Е № 442
ОТНОСНО: Определяне на представител от Община Стрелча в извънредно заседание на Общо събрание по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация“ ЕООД гр. Пазарджик
сряда 06 декември 2017 - 14:00:35 0
Р Е Ш Е Н И Е № 441
ОТНОСНО: Допьлване на Годишния план за паша за стопанската 2017/2018г. в частта за пасища, мери и ливади от ОПФ, определени за индивидуално ползване за паша за стопанската 2017/2018 година в землището на с. Смилец, община Стрелча и приемане решение з
сряда 06 декември 2017 - 13:58:25 0
Р Е Ш Е Н И Е № 440
ОТНОСНО: Обявяване на имот Публична общинска собственост ПИ № 000008 в м.“Вълк“ в землището на град Стрелча, Община Стрелча в Частна общинска собственост
сряда 06 декември 2017 - 13:56:48 0
Р Е Ш Е Н И Е № 439
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. прекратяването на съсобственост между общината и Иван Георгиев Такучев върху УПИ Х-2282 в кв. 109 А по плана на гр. Стрелча. Од
сряда 06 декември 2017 - 13:55:25 0
Р Е Ш Е Н И Е № 438
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. прекратяването на съсобственост между общината и Мая Гинева Стоянова върху УПИ ІІІ-47 в кв.6 по плана на с. Блатница. Одобря
сряда 06 декември 2017 - 13:54:10 0
Р Е Ш Е Н И Е № 437
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Велко Ангелов Велков
сряда 06 декември 2017 - 13:52:52 0
Р Е Ш Е Н И Е № 436
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Стойо Иванов Стоев
сряда 06 декември 2017 - 13:50:48 0
Р Е Ш Е Н И Е № 435
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Добре Петров Враджев
сряда 06 декември 2017 - 13:49:29 0
Р Е Ш Е Н И Е № 434
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Иван Стоянов Караиванов
сряда 06 декември 2017 - 13:48:15 0
Р Е Ш Е Н И Е № 433
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2017год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община С
сряда 06 декември 2017 - 13:46:54 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 43 44 45
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.