http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 75
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. и предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 3 /три/ години за тренировъчна и състезателна дейност на ФК „Барикади” на
четвъртък 05 март 2020 - 11:54:17 0
Р Е Ш Е Н И Е № 74
ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по реда на чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХ по подмярка 19.4 – „Теку
четвъртък 05 март 2020 - 11:48:02 0
Р Е Ш Е Н И Е № 73
ОТНОСНО: Предложение за избор на един съдебен заседател за Районен съд - Панагюрище за мандат 2020 г. - 2024 г.
четвъртък 05 март 2020 - 11:46:40 0
Р Е Ш Е Н И Е № 72
ОТНОСНО: Приемане на Дългосрочна и програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Стрелча за периода 2020-2029 г. и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от въз
четвъртък 05 март 2020 - 11:45:17 0
Р Е Ш Е Н И Е № 71
Относно: Избиране на представител на Общински съвет – Стрелча в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на Област Пазарджик
четвъртък 05 март 2020 - 11:43:27 0
Р Е Ш Е Н И Е № 70
ОТНОСНО: Откриване процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обек
четвъртък 05 март 2020 - 11:41:49 0
Р Е Ш Е Н И Е № 69
ОТНОСНО: Даване съгласие за прекратяване и преиздаване на Разрешително № РС -005/14.04.2014г., издадено от кмета на община Стрелча, за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча”, посредством водовземно съоръжение Сондаж 1 ХГ, изменено с
четвъртък 05 март 2020 - 11:40:09 0
Р Е Ш Е Н И Е № 68
ОТНОСНО: Даване съгласие за прекратяване и преиздаване на Разрешително № РС -004/14.04.2014г., издадено от кмета на община Стрелча, за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча”, посредством водовземно съоръжение Сондаж 1 ХГ, изменено с
четвъртък 05 март 2020 - 11:37:56 0
Р Е Ш Е Н И Е № 67
ОТНОСНО: Отдаване под наем на маломерни имоти в землищeто на гр. Стрелча – частна общинска собственост за една година без търг или конкурс
четвъртък 05 март 2020 - 11:36:28 0
Р Е Ш Е Н И Е № 66
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок 6/шест/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Стрелча чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
четвъртък 05 март 2020 - 11:30:53 0
Отиди на страница  [1] 2 3 4 5 6 7 8
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.