· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 584
ОТНОСНО: Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост УПИ II-общ. в кв. 7 по плана на вилна зона „Вълк” в землището на гр. Стрелча с обща площ 407,00 кв. м
понеделник 30 януари 2023 - 16:04:12 0
Р Е Ш Е Н И Е № 583
ОТНОСНО: Даване на съгласие за разделяне на ПИ №69835.17.3 – пасище, мера с обща площ 694,566дка, VII–ма категория, в м. „Арбут“, в землището на гр. Стрелча на два нови поземлени имота.
понеделник 30 януари 2023 - 16:01:21 0
Р Е Ш Е Н И Е № 582
ОТНОСНО: Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - УПИ X-общ. в кв. 2 по плана на вилна зона „Вълк” в землището на гр. Стрелча
понеделник 30 януари 2023 - 15:58:31 0
РЕШЕНИЕ № 581
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на имот – публична общинска
понеделник 30 януари 2023 - 15:56:05 0
Р Е Ш Е Н И Е № 580
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имот – частна общинска собственост - нива в землището на гр. Стрелча
понеделник 30 януари 2023 - 15:53:47 0
Р Е Ш Е Н И Е № 579
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот – частна общинска собственост – намиращ се в гр. Стрелча
понеделник 30 януари 2023 - 15:50:59 0
РЕШЕНИЕ № 578
ОТНОСНО: Учредяване на възмездно и безсрочно право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти публична общинска собственост за обект: „Външно електрозахранване на ФЕЦ 30 кW“ в УПИ V-118, кв. 6
понеделник 30 януари 2023 - 15:48:12 0
РЕШЕНИЕ № 577
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на ОбС Стрелча за второто полугодие на 2022г.
понеделник 30 януари 2023 - 15:46:04 0
РЕШЕНИЕ № 576
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Стрелча и неговите комисии за второто полугодие на 2022г
понеделник 30 януари 2023 - 15:43:00 0
Р Е Ш Е Н И Е № 575
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Стрелча по проект „Красива България” (КБ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП), мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”
понеделник 30 януари 2023 - 15:40:27 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 57 58 59
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.