· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 526
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Общински съвет –Стрелча за 2022 г.
понеделник 19 септември 2022 - 23:58:38 0
Р Е Ш Е Н И Е № 525
ОТНОСНО: Приемане на Информацията за изпълнене на бюджета към 30.06.2022г. със съответните приложения: Отчет за приходите и разходите по видове дейности към 30.06.2022г., Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ, РА и ДМП към 30.06
понеделник 19 септември 2022 - 23:55:11 0
Р Е Ш Е Н И Е № 524
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета към 30.06.2022 година
понеделник 19 септември 2022 - 23:52:00 0
Р Е Ш Е Н И Е № 523
ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнене на бюджета, Отчета на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ и РА към 31.12.2021г., Отчет – разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и Отчет за състоянието на общинския дълг на общин
понеделник 19 септември 2022 - 23:47:01 0
РЕШЕНИЕ № 522
ОТНОСНО: Включване на СУ “Св .Св. Кирил и Методий“ от община Стрелча в Списъка на средищните детски градини и училища за 2022 г., съгласно Постановление №128 на МС от 29.06.2017 г.
понеделник 19 септември 2022 - 23:45:18 0
Р Е Ш Е Н И Е № 521
ОТНОСНО: Вписване на името на д-р Стайко Стайков в „Алеята на славата“ на община Стрелча в Градски исторически музей
понеделник 19 септември 2022 - 23:43:32 0
РЕШЕНИЕ № 520
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджетни средства на НУ „Паисий Хилендарски” за финансиране на проект по НП „ Отново заедно“ към МОН и проект BG05M2OP001-2.012 - „Образование за утрешния ден“.
понеделник 19 септември 2022 - 23:40:14 0
Р Е Ш Е Н И Е № 519
ОТНОСНО: Приемане план за работа на „ВИК-С“ ЕООД за 2022 г за стабилизаране финансовото състояние на дружеството . Приемане Механизъм за намаляване загубите на вода и механизъм за събиране на вземания на дружеството
понеделник 19 септември 2022 - 23:36:12 0
Р Е Ш Е Н И Е № 518
ОТНОСНО: Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имоти с идентификатор 69835.113.19, 69835.113.20 и 69835.113.21 в м. „Света Петка” по КККР на землището на град Стрелча във
понеделник 19 септември 2022 - 23:23:31 0
РЕШЕНИЕ № 517
ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект: Къщ
понеделник 19 септември 2022 - 23:21:42 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 51 52 53
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.