· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ  № 551
ОТНОСНО: Участие на Община Стрелча в извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
вторник 29 ноември 2022 - 16:36:58 0
РЕШЕНИЕ № 550
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг
вторник 29 ноември 2022 - 16:33:37 0
РЕШЕНИЕ №549
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма за 2022 г
вторник 29 ноември 2022 - 16:30:36 0
РЕШЕНИЕ № 548
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Стрелча пред ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
вторник 29 ноември 2022 - 16:27:45 0
РЕШЕНИЕ № 547
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на УПИ IV-общ. в кв. 9 по плана на вилна зона „Вълк”
вторник 29 ноември 2022 - 16:24:22 0
РЕШЕНИЕ № 546
ОТНОСНО: Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2022г. за продажба на земя
вторник 29 ноември 2022 - 16:20:52 0
РЕШЕНИЕ № 545
ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Стрелча"
вторник 29 ноември 2022 - 16:16:56 0
РЕШЕНИЕ № 544
ОТНОСНО: Информация за подготовката за поддържане на пътната мрежа на територията на община Стрелча през есенно-зимен сезон 2022-2023г
вторник 29 ноември 2022 - 16:12:09 0
РЕШЕНИЕ № 543
ОТНОСНО: Одобряване издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”
петък 28 октомври 2022 - 16:49:24 0
РЕШЕНИЕ № 542
ОТНОСНО: Одобряване издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.203-0002-С01 от 02.11.2021 г.
петък 28 октомври 2022 - 16:46:52 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 54 55 56
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.