· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 611
Относно: Предоставяне на еднократна финансова помощ на Анета Иванова Букова
понеделник 27 февруари 2023 - 15:38:57 0
РЕШЕНИЕ № 610
ОТНОСНО: Приемане на Разчет за финансиране на капиталовите разходи и текущите ремонти на Община Стрелча за 2023г.
понеделник 27 февруари 2023 - 15:36:20 0
РЕШЕНИЕ № 609
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Стрелча пред Фонд „Социална закрила“
понеделник 27 февруари 2023 - 15:34:22 0
РЕШЕНИЕ № 608
ОТНОСНО: Предварително съгласие за изменение ПУП /подробен устройствен план/-ПР /план за улична регулация/ на улица-тупик
понеделник 27 февруари 2023 - 15:32:00 0
РЕШЕНИЕ № 607
ОТНОСНО: Издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с идентификатор 69835.62.206 в м. „Радин дол” по КККР на землището на град Стрелча
понеделник 27 февруари 2023 - 15:29:53 0
РЕШЕНИЕ № 606
ОТНОСНО: Издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с идентификатор 69835.62.87
понеделник 27 февруари 2023 - 15:27:39 0
РЕШЕНИЕ № 605
ОТНОСНО: Учредяване на възмездно и безсрочно право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти публична общинска собственост за обект
понеделник 27 февруари 2023 - 15:25:42 0
РЕШЕНИЕ № 604
ОТНОСНО: Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2023г. за продажба на земя по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС
понеделник 27 февруари 2023 - 15:23:10 0
РЕШЕНИЕ № 603
ОТНОСНО: Годишен план за паша за стопанската 2023/2024 година.
понеделник 27 февруари 2023 - 15:20:56 0
РЕШЕНИЕ № 602
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имот – частна общинска собственост - нива в землището на гр. Стрелча,
понеделник 27 февруари 2023 - 15:18:47 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 60 61 62
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.