· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 541
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Стрелча и инвестиционната програма за 2022 г.
петък 28 октомври 2022 - 16:44:19 0
РЕШЕНИЕ № 540
ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОП” БКС и Общински имоти” за периода 01.01.2022 г. до 30.09.2022 година
петък 28 октомври 2022 - 16:41:45 0
РЕШЕНИЕ № 539
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване
петък 28 октомври 2022 - 16:39:27 0
РЕШЕНИЕ № 538
ОТНОСНО: Одобряване на проект изменение на ОУП на Община Стрелча за имот с идентификатор 69835.62.87 в м. „Радин дол”
петък 28 октомври 2022 - 16:36:56 0
РЕШЕНИЕ № 537
ОТНОСНО: Одобряване на ПУП /подробен устройствен план/ ПП /парцеларен план/ за трасе на подземен линеен обект на техническата инфраструктура - ел. кабел НН/
петък 28 октомври 2022 - 16:34:40 0
РЕШЕНИЕ № 536
ОТНОСНО: Включване в програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2022 год. и одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на УПИ III – общински
петък 28 октомври 2022 - 16:31:42 0
РЕШЕНИЕ № 535
ОТНОСНО: Постъпила Покана с вх. №С-6494/07.10.2022г. от Мая Спасова Гетова в качеството на собственик на жилищна сграда в УПИ I – държавен
петък 28 октомври 2022 - 16:28:40 0
РЕШЕНИЕ № 534
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2022год.
петък 28 октомври 2022 - 16:26:07 0
РЕШЕНИЕ № 533
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от имот – частна общинска собственост – намиращ се в гр. Стрелча
петък 28 октомври 2022 - 16:23:22 0
РЕШЕНИЕ № 532
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2022год.
петък 28 октомври 2022 - 16:15:49 0
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 54 55 56
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.