· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 250
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2021год. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, общ
петък 26 март 2021 - 17:08:26 0
РЕШЕНИЕ № 249
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2021 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на части от имот – частна общинска собственост, находящи се
петък 26 март 2021 - 17:06:43 0
РЕШЕНИЕ № 248
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години без търг или конкурс за здравни дейности, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Стрелча за 2021 г.- помещение /кабинет за медицинска дейн
петък 26 март 2021 - 17:05:16 0
РЕШЕНИЕ № 247
ОТНОСНО: Обявяване на имот-публична общинска собственост за частна общинска собственост и одобряване на пазарна цена при разпореждане с имот общинска собственост.
петък 26 март 2021 - 17:03:53 0
РЕШЕНИЕ № 246
ОТНОСНО: Придобиване на УПИ VII-Общ.за търговия и услуги в кв.16 по плана на с.Дюлево с обща площ от 823кв.м.в едно със сграда със ЗП от 120кв.м., собственост на Николай Маринов Бонев по нот.акт №8 т.1 д.№8/2020 год. на стойност до 12000лв. с ДДС.
петък 26 март 2021 - 17:02:15 0
РЕШЕНИЕ № 245
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на ОбС Стрелча за второто полугодие на 2020г.
петък 26 март 2021 - 17:00:34 0
РЕШЕНИЕ № 244
ОТНОСНО: Информация за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците- Панагюрище – за общините Панагюрище и Стрелча, в частта за община Стрелча през 2020 година.
петък 26 март 2021 - 16:58:40 0
РЕШЕНИЕ № 243
ОТНОСНО: Отчет по изпълнение на годишния план за младежта в община Стрелча за 2020 г.
петък 26 март 2021 - 16:57:07 0
РЕШЕНИЕ № 242
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020г.
петък 26 март 2021 - 16:54:29 0
РЕШЕНИЕ №241
ОТНОСНО: Приемане Бюджета на община Стрелча за 2021 г., инвестиционна програма, поименен списък на капиталовите разходи и разчетите за сметките за средства от Европейския съюз
вторник 09 март 2021 - 15:34:48 0
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 24 25 26
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.