· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 674
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на ОбС Стрелча за първото полугодие на 2023 г.
понеделник 31 юли 2023 - 14:38:37 0
РЕШЕНИЕ № 673
ОТНОСНО: Включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от община Стрелча в Списъка на средищните детски градини и училища за 2023 г.
понеделник 31 юли 2023 - 14:35:34 0
РЕШЕНИЕ № 672
ОТНОСНО: Определяне на Детска градина „Д-р Стайко Стайков” гр. Стрелча за защитена и включването ѝ в списъка за защитените детски градини за учебната 2023/2024 г.
понеделник 31 юли 2023 - 14:32:34 0
РЕШЕНИЕ № 671
ОТНОСНО Отпускане на еднократна финансова помощ на Запрян Васков Ченчев
понеделник 03 юли 2023 - 16:57:42 0
РЕШЕНИЕ № 670
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-С” ЕООД – еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, собственост на община Стрелча
понеделник 03 юли 2023 - 16:56:14 0
Р Е Ш Е Н И Е № 669
ОТНОСНО: Постъпила Покана с вх. № С-3769/09.06.2023г. от Дона Иванова Дринова, Кунка Георгиева Василска, Стойка Георгиева Дринова, Верка Гинчева Маринова, Иванка Цветкова Андреева и Галина Цветкова Маринова в качеството си
понеделник 03 юли 2023 - 16:54:46 0
Р Е Ш Е Н И Е №668
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2023год. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот – нива, частна общинска собственост в землището на с. Свобода, община
понеделник 03 юли 2023 - 16:53:11 0
Р Е Ш Е Н И Е № 667
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Динчо Михайлов Неделев
понеделник 03 юли 2023 - 16:51:41 0
РЕШЕНИЕ № 666
ОТНОСНО: Приемане План за работа на Общински съвет Стрелча за периода 01.07.2023 – 30.09.2023 г.
понеделник 03 юли 2023 - 16:50:15 0
РЕШЕНИЕ № 665
ОТНОСНО: Издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за Трасе на подземен електропровод, захранващ имот с идентификатор 04368.22.124 по КККР на землище с. Блатница, община Стрелча, местност „ПИКЛ
понеделник 03 юли 2023 - 16:48:45 0
Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 68 69 70
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.