· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 591
ОТНОСНО: Определяне на представител от община Стрелча в извънредното общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Пазарджик” АД
понеделник 27 февруари 2023 - 14:49:41 0
РЕШЕНИЕ № 590
ОТНОСНО: Участие на Община Стрелча в извънредно, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
понеделник 27 февруари 2023 - 14:42:15 0
РЕШЕНИЕ № 589
ОТНОСНО: Програма за развитие на туризма за 2023 година на община Стрелча.
понеделник 27 февруари 2023 - 14:38:36 0
РЕШЕНИЕ № 588
ОТНОСНО: Приемане на План за младежта в община Стрелча за 2023 година.
понеделник 27 февруари 2023 - 14:36:37 0
РЕШЕНИЕ № 587
ОТНОСНО: Отчет на МКБППМН, Община Стрелча за 2022 г.
понеделник 27 февруари 2023 - 14:33:22 0
РЕШЕНИЕ № 586
ОТНОСНО: Отчет на РС ПБЗН- Панагюрище, в частта за гр. Стрелча за 2022г.
понеделник 27 февруари 2023 - 14:30:06 0
РЕШЕНИЕ № 585
ОТНОСНО: Промяна предназначението на самозалесили се земеделски земи в горски територии по реда на чл. 81 от Закона за горите – общинска собственост и включването им в горския фонд
понеделник 27 февруари 2023 - 14:26:55 0
Р Е Ш Е Н И Е № 584
ОТНОСНО: Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост УПИ II-общ. в кв. 7 по плана на вилна зона „Вълк” в землището на гр. Стрелча с обща площ 407,00 кв. м
понеделник 30 януари 2023 - 16:04:12 0
Р Е Ш Е Н И Е № 583
ОТНОСНО: Даване на съгласие за разделяне на ПИ №69835.17.3 – пасище, мера с обща площ 694,566дка, VII–ма категория, в м. „Арбут“, в землището на гр. Стрелча на два нови поземлени имота.
понеделник 30 януари 2023 - 16:01:21 0
Р Е Ш Е Н И Е № 582
ОТНОСНО: Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост - УПИ X-общ. в кв. 2 по плана на вилна зона „Вълк” в землището на гр. Стрелча
понеделник 30 януари 2023 - 15:58:31 0
Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 60 61 62
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.