· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 531
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти – частна общинска собственост - ниви в землището на гр. Стрелча
петък 28 октомври 2022 - 16:12:36 0
РЕШЕНИЕ № 530
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане
петък 28 октомври 2022 - 16:09:01 0
РЕШЕНИЕ № 529
ОТНОСНО: Възлагане на изпълнението на „Патронажна грижа + в община Стрелча“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ)
петък 28 октомври 2022 - 16:06:31 0
РЕШЕНИЕ № 528
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Стрелча пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Стрелча“
петък 28 октомври 2022 - 16:02:41 0
РЕШЕНИЕ № 527
Относно: Изпълнение на предвидените мероприятия в Горскостопански план за горски територии собственост на Община Стрелча
петък 28 октомври 2022 - 15:55:52 0
Р Е Ш Е Н И Е № 526
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Общински съвет –Стрелча за 2022 г.
понеделник 19 септември 2022 - 23:58:38 0
Р Е Ш Е Н И Е № 525
ОТНОСНО: Приемане на Информацията за изпълнене на бюджета към 30.06.2022г. със съответните приложения: Отчет за приходите и разходите по видове дейности към 30.06.2022г., Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ, РА и ДМП към 30.06
понеделник 19 септември 2022 - 23:55:11 0
Р Е Ш Е Н И Е № 524
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета към 30.06.2022 година
понеделник 19 септември 2022 - 23:52:00 0
Р Е Ш Е Н И Е № 523
ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнене на бюджета, Отчета на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ и РА към 31.12.2021г., Отчет – разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и Отчет за състоянието на общинския дълг на общин
понеделник 19 септември 2022 - 23:47:01 0
РЕШЕНИЕ № 522
ОТНОСНО: Включване на СУ “Св .Св. Кирил и Методий“ от община Стрелча в Списъка на средищните детски градини и училища за 2022 г., съгласно Постановление №128 на МС от 29.06.2017 г.
понеделник 19 септември 2022 - 23:45:18 0
Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 54 55 56
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.