+ A | - a | A
· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 685
ОТНОСНО: Разглеждане на мотивирани искания от директори на училища за допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2023/2024
понеделник 04 септември 2023 - 13:02:59 0
Р Е Ш Е Н И Е № 684
ОТНОСНО: Информация за готовността на учебните заведения на територията на община Стрелча за учебната 2023/2024 г.
понеделник 04 септември 2023 - 13:00:46 0
РЕШЕНИЕ № 683
ОТНОСНО: Актуализация на състава на ПК „Социална и инженерна инфраструктура на общината, териториално – селищно устройство, общинска собственост, екология, селско и горско стопанство „
понеделник 31 юли 2023 - 15:03:40 0
РЕШЕНИЕ № 682
ОТНОСНО: Определяне на начина за процедиране изменения на ОУП на община Стрелча по искане на частни физически и юридически лица
понеделник 31 юли 2023 - 15:00:50 0
РЕШЕНИЕ № 681
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Евстати Динчев Евстатиев
понеделник 31 юли 2023 - 14:57:52 0
РЕШЕНИЕ № 680
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2023год. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имоти
понеделник 31 юли 2023 - 14:54:45 0
РЕШЕНИЕ № 679
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2023год. и отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот
понеделник 31 юли 2023 - 14:52:21 0
РЕШЕНИЕ № 678
ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността от частна в публична за недвижим имот УПИ VII- за читалище в кв. 16 по плана на с. Дюлево
понеделник 31 юли 2023 - 14:49:29 0
РЕШЕНИЕ № 677
ОТНОСНО: Издаване на Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с идентификатор 69835.62.85
понеделник 31 юли 2023 - 14:47:09 0
РЕШЕНИЕ № 676
ОТНОСНО: Актуализация на разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Стрелча за 2023 г
понеделник 31 юли 2023 - 14:44:17 0
Отиди на страница  1 2 [3] 4 ... 69 70 71
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.