· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 81
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Стрелча с проектно предложение „Независим и достоен живот” по мярка 2.3 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, посредством процедура на подбор на проекти за бе
петък 03 април 2020 - 10:53:29 0
Р Е Ш Е Н И Е № 80
ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Стрелча
петък 03 април 2020 - 10:51:52 0
Р Е Ш Е Н И Е № 79
ОТНОСНО: Информация за изпълнението на Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците- Панагюрище – за общините Панагюрище и Стрелча, в частта за община Стрелча през 2019 година
петък 03 април 2020 - 10:45:47 0
Р Е Ш Е Н И Е № 78
ОТНОСНО: Отчет по изпълнение на Годишния план за младежта в община Стрелча за 2019 г.
петък 03 април 2020 - 10:41:31 0
Р Е Ш Е Н И Е № 77
ОТНОСНО: Отчет за дейността по Програмата за развитие на туризма за 2019г. на община Стрелча
петък 03 април 2020 - 10:39:21 0
Р Е Ш Е Н И Е № 76
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Стрелча за 2019 г.
петък 03 април 2020 - 10:37:26 0
Р Е Ш Е Н И Е № 75
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. и предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 3 /три/ години за тренировъчна и състезателна дейност на ФК „Барикади” на
четвъртък 05 март 2020 - 11:54:17 0
Р Е Ш Е Н И Е № 74
ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по реда на чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХ по подмярка 19.4 – „Теку
четвъртък 05 март 2020 - 11:48:02 0
Р Е Ш Е Н И Е № 73
ОТНОСНО: Предложение за избор на един съдебен заседател за Районен съд - Панагюрище за мандат 2020 г. - 2024 г.
четвъртък 05 март 2020 - 11:46:40 0
Р Е Ш Е Н И Е № 72
ОТНОСНО: Приемане на Дългосрочна и програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Стрелча за периода 2020-2029 г. и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от въз
четвъртък 05 март 2020 - 11:45:17 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 38 [39] 40 ... 45 46 47
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.