· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 270
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за УПИ ХVI-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №2760/01.10.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище
сряда 05 май 2021 - 18:06:27 0
РЕШЕНИЕ № 269
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за УПИ ХVII-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №2761/01.10.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище
сряда 05 май 2021 - 18:05:03 0
РЕШЕНИЕ № 268
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността между общината и Мариана Георгиева Павлова върху УПИ I-651 в кв.45 по плана на гр.Стрелча. Одобряване на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на стойност 200,00лв без ДДС.
сряда 05 май 2021 - 18:02:57 0
РЕШЕНИЕ № 267
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2021год. за продажба на земя по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС
сряда 05 май 2021 - 18:01:32 0
РЕШЕНИЕ № 266
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот №69835.23.49-гори и храсти в земеделска земя в м. „Крайна” в землището на гр. Стрелча, община Стрелча.
сряда 05 май 2021 - 17:59:25 0
РЕШЕНИЕ № 265
ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на общината за временно финансиране на Договор № BG05FMOP001-5.001-0210-C01, „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19 в община Стрелча”,
сряда 05 май 2021 - 17:55:56 0
РЕШЕНИЕ № 264
ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на физическото възпитание и спорта на община Стрелча за 2021 г.
сряда 05 май 2021 - 17:51:29 0
РЕШЕНИЕ № 263
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на План развитие на физическото възпитание и спорта на община Стрелча за 2020г.
сряда 05 май 2021 - 17:47:02 0
РЕШЕНИЕ № 262
ОТНОСНО: Програма за закрила на детето в община Стрелча за 2021 г.
сряда 05 май 2021 - 17:44:45 0
РЕШЕНИЕ № 261
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за закрила детето в община Стрелча за 2020 г.
сряда 05 май 2021 - 17:40:35 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 39 [40] 41 ... 64 65 66
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.