· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ №191
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в община Стрелча за 2020 г. и отдаване под наем без търг или конкурс за здравни дейности - два броя кабинети №3 и № 4 / за стоматологична дейност/, кори
вторник 29 декември 2020 - 17:11:22 0
РЕШЕНИЕ №190
ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на община Стрелча за мандат 2019 – 2023 г.
вторник 29 декември 2020 - 17:09:09 0
РЕШЕНИЕ №189
вторник 29 декември 2020 - 17:07:45 0
РЕШЕНИЕ №188
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Културния календар за 2020 г . на община Стрелча.
вторник 29 декември 2020 - 17:06:20 0
РЕШЕНИЕ №187
ОТНОСНО: Задължително застраховане на имотите-частна общинска собственост
вторник 29 декември 2020 - 17:04:46 0
РЕШЕНИЕ №186
ОТНОСНО: Приемане План за работа на Общински съвет Стрелча за първото полугодие на 2021 г.
вторник 29 декември 2020 - 17:02:03 0
РЕШЕНИЕ №185
ОТНОСНО: Разглеждане и съгласуване на коригиран „Бизнес план 2017-2021” на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД – гр. Пазарджик и определяне на представител от Община Стрелча
вторник 08 декември 2020 - 14:09:21 0
РЕШЕНИЕ №184
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Обществена трапезария в община Стрелча “ по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“.
вторник 08 декември 2020 - 14:07:31 0
Р Е Ш Е Н И Е № 183
ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем от Набирателна сметка за чужди средства с код 95 в разплащателна сметка с код 94 на община Стрелча за финансиране на разходи в размер до 10 000 лева
петък 27 ноември 2020 - 15:45:27 0
Р Е Ш Е Н И Е № 182
ОТНОСНО: Приемане на План за защита при бедствия на община Стрелча
петък 27 ноември 2020 - 15:43:08 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 42 [43] 44 ... 60 61 62
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.