· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 171
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии (ОГТ), собственост на община Стрелча за 2021 г. и одобряване предлаганата за добив дървесина от ОГТ през 2021 г., съгласно приложения Опис на комплектования
вторник 03 ноември 2020 - 10:17:18 0
Р Е Ш Е Н И Е № 170
ОТНОСНО: Допълване на Годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии (ОГТ), собственост на община Стрелча за 2020 г.
вторник 03 ноември 2020 - 10:15:44 0
Р Е Ш Е Н И Е № 169
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Стойко Цвятков Площаков
вторник 03 ноември 2020 - 10:14:29 0
Р Е Ш Е Н И Е № 168
ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследниците на Динчо Гаврилов Славчев
вторник 03 ноември 2020 - 10:11:50 0
Р Е Ш Е Н И Е № 167
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок до 30. 11. 2025 г. на имот-публична общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. чрез провеждане на публичен търг с тайно надда
вторник 03 ноември 2020 - 10:08:58 0
Р Е Ш Е Н И Е № 166
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за УПИ VІІ-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №2521/19.06.2019год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1059/07.08.2019год. акт №127 том4 за продажба
вторник 03 ноември 2020 - 10:07:18 0
Р Е Ш Е Н И Е № 165
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за УПИ ІІ-общ. в кв.2 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №2676/05.03.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №257/06.03.2020год. акт №166 том 1 за продажбат
вторник 03 ноември 2020 - 10:03:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 164
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността между общината и Михаил Динчев Неделев върху УПИ VІІІ-1947 в кв.108 по плана на гр.Стрелча. Одобряване на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на стойност 310,00лв без ДДС.
вторник 03 ноември 2020 - 10:00:30 0
Р Е Ш Е Н И Е № 163
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността между общината и Николинка Александрова Атанасова и Боряна Александрова Шишкова върху УПИ ІІІ-867 в кв.60 по плана на гр.Стрелча. Одобряване на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на стойност 20
вторник 03 ноември 2020 - 09:57:57 0
Р Е Ш Е Н И Е № 162
ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Община Стрелча и Инвестиционната програма за 2020 г.
вторник 03 ноември 2020 - 09:56:17 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 44 [45] 46 ... 60 61 62
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.