· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 23
ОТНОСНО: Избиране на представител на Общински съвет – Стрелча в Областния съвет за развитие на Област Пазарджик
понеделник 30 декември 2019 - 15:09:56 0
Р Е Ш Е Н И Е № 22
ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект:, „Б
понеделник 30 декември 2019 - 15:07:58 0
Р Е Ш Е Н И Е № 21
ОТНОСНО: Приемане на Културен календар за 2020 година на община Стрелча
понеделник 30 декември 2019 - 15:05:33 0
Р Е Ш Е Н И Е № 20
ОТНОСНО: Одобряване на План сметка за такса битови отпадъци за 2020 г.
понеделник 30 декември 2019 - 15:03:35 0
Р Е Ш Е Н И Е № 19
ОТНОСНО: Одобряване на компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия за 2018 и 2019 г.
понеделник 30 декември 2019 - 15:01:05 0
Р Е Ш Е Н И Е № 18
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стрелча
понеделник 30 декември 2019 - 14:58:37 0
Р Е Ш Е Н И Е № 17
ОТНОСНО: Попълване състава на постоянни комисии за подпомагане на дейността на Общински съвет –Стрелча
вторник 03 декември 2019 - 15:16:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 16
ОТНОСНО: Договор за абонаментно правно обслужване на Общински съвет – Стрелча.
вторник 03 декември 2019 - 15:13:32 0
Р Е Ш Е Н И Е № 15
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №: BG06RDNP001-7.001-0093 от дата: 15.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
вторник 03 декември 2019 - 15:09:34 0
Р Е Ш Е Н И Е № 14
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №: BG06RDNP001-7.001-0093 от дата: 15.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширя
вторник 03 декември 2019 - 15:02:55 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 48 [49] 50 51
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.