· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 71
Относно: Избиране на представител на Общински съвет – Стрелча в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на Област Пазарджик
четвъртък 05 март 2020 - 11:43:27 0
Р Е Ш Е Н И Е № 70
ОТНОСНО: Откриване процедура за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обек
четвъртък 05 март 2020 - 11:41:49 0
Р Е Ш Е Н И Е № 69
ОТНОСНО: Даване съгласие за прекратяване и преиздаване на Разрешително № РС -005/14.04.2014г., издадено от кмета на община Стрелча, за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча”, посредством водовземно съоръжение Сондаж 1 ХГ, изменено с
четвъртък 05 март 2020 - 11:40:09 0
Р Е Ш Е Н И Е № 68
ОТНОСНО: Даване съгласие за прекратяване и преиздаване на Разрешително № РС -004/14.04.2014г., издадено от кмета на община Стрелча, за водовземане от минерална вода от находище „Стрелча”, посредством водовземно съоръжение Сондаж 1 ХГ, изменено с
четвъртък 05 март 2020 - 11:37:56 0
Р Е Ш Е Н И Е № 67
ОТНОСНО: Отдаване под наем на маломерни имоти в землищeто на гр. Стрелча – частна общинска собственост за една година без търг или конкурс
четвъртък 05 март 2020 - 11:36:28 0
Р Е Ш Е Н И Е № 66
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок 6/шест/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Стрелча чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
четвъртък 05 март 2020 - 11:30:53 0
Р Е Ш Е Н И Е № 65
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен /петно 1/ публична общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. чрез провеждане на публичен търг с та
четвъртък 05 март 2020 - 11:29:02 0
Р Е Ш Е Н И Е № 64
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: „Външно електрозахранване на „Фотоволтаична електроцентрала с инсталир
четвъртък 05 март 2020 - 11:26:26 0
Р Е Ш Е Н И Е № 63
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: Външно електрозахранване с дължина 250метра и сервитут 250 кв.м., през
четвъртък 05 март 2020 - 11:24:39 0
Р Е Ш Е Н И Е № 62
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: Външно електрозахранване с дължина 180 метра и сервитут 180 кв.м., пре
четвъртък 05 март 2020 - 11:22:37 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 48 [49] 50 ... 54 55 56
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.