· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 166
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за УПИ VІІ-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №2521/19.06.2019год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №1059/07.08.2019год. акт №127 том4 за продажба
вторник 03 ноември 2020 - 10:07:18 0
Р Е Ш Е Н И Е № 165
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за УПИ ІІ-общ. в кв.2 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №2676/05.03.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище под №257/06.03.2020год. акт №166 том 1 за продажбат
вторник 03 ноември 2020 - 10:03:13 0
Р Е Ш Е Н И Е № 164
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността между общината и Михаил Динчев Неделев върху УПИ VІІІ-1947 в кв.108 по плана на гр.Стрелча. Одобряване на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на стойност 310,00лв без ДДС.
вторник 03 ноември 2020 - 10:00:30 0
Р Е Ш Е Н И Е № 163
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността между общината и Николинка Александрова Атанасова и Боряна Александрова Шишкова върху УПИ ІІІ-867 в кв.60 по плана на гр.Стрелча. Одобряване на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на стойност 20
вторник 03 ноември 2020 - 09:57:57 0
Р Е Ш Е Н И Е № 162
ОТНОСНО: Корекция на бюджета на Община Стрелча и Инвестиционната програма за 2020 г.
вторник 03 ноември 2020 - 09:56:17 0
Р Е Ш Е Н И Е № 161
ОТНОСНО: Одобряване на промени в структурата на общинската администрация на община Стрелча
вторник 03 ноември 2020 - 09:54:35 0
Р Е Ш Е Н И Е № 160
ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Стрелча за първото полугодие на 2020 г.
вторник 03 ноември 2020 - 09:52:47 0
Р Е Ш Е Н И Е № 159
ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОП” БКС и Общински имоти” за периода 01.01.2020 г. до 30.09.2020 година
вторник 03 ноември 2020 - 09:50:37 0
Р Е Ш Е Н И Е № 158
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Стрелча за 2020 година и във връзка с проведения частичен избор за кмет на община Стрелча на 27.09.2020 година
сряда 07 октомври 2020 - 11:26:46 0
Р Е Ш Е Н И Е № 157
ОТНОСНО: Безвъзмездно учредяване право на ползване на сградата, находяща се в УПИ IV – за озеленяване, спорт и туристически дейности в кв. 62 по плана на гр. Стрелча, представляваща едноетажна сграда – туристически информационен център със застрое
сряда 07 октомври 2020 - 11:21:19 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 54 [55] 56 ... 69 70 71
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.