· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 31
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2019год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община С
понеделник 30 декември 2019 - 15:24:57 0
Р Е Ш Е Н И Е № 30
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2019год. и отдаване под наем за срок 5/пет/ години на имот – нива, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Стрелч
понеделник 30 декември 2019 - 15:23:24 0
Р Е Ш Е Н И Е № 29
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2019год. и отдаване под наем за срок 6/шест/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на с. Смилец, община Стрелч
понеделник 30 декември 2019 - 15:21:40 0
Р Е Ш Е Н И Е № 28
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за безвъзмездно ползване за срок от 10 год. на НЧ „ Зора – 1928 ” с.Дюлево
понеделник 30 декември 2019 - 15:20:04 0
Р Е Ш Е Н И Е № 27
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2019 год. и отдаване под наем за срок от 2 /две/ години на част от Покрит плувен бассейн заедно с общи части от помещенията за съблекалня
понеделник 30 декември 2019 - 15:17:29 0
Р Е Ш Е Н И Е № 26
ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликти на интереси в Общински съвет – Стрелча
понеделник 30 декември 2019 - 15:15:50 0
Р Е Ш Е Н И Е № 25
Относно: Поправка на допусната очевидна техническа грешка в решение № 699 от редовно заседание на Общински съвет - Стрелча, проведено на 28.08.2019 г взето с Протокол № 61 , в частта на т.І.
понеделник 30 декември 2019 - 15:14:00 0
Р Е Ш Е Н И Е № 24
Относно: Създаване на временна комисия за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище за мандат 2020 г. - 2024 г., открита с Решение №697/28.08.2019г. на ОбС Стрелча
понеделник 30 декември 2019 - 15:11:46 0
Р Е Ш Е Н И Е № 23
ОТНОСНО: Избиране на представител на Общински съвет – Стрелча в Областния съвет за развитие на Област Пазарджик
понеделник 30 декември 2019 - 15:09:56 0
Р Е Ш Е Н И Е № 22
ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на ново разрешително за водовземане от Минерална вода от находище „Стрелча" - № 87 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж 1ХГ за захранване на обект:, „Б
понеделник 30 декември 2019 - 15:07:58 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 58 [59] 60 61 62
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.