+ A | - a | A
· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 66
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок 6/шест/ години на имоти – ниви, частна общинска собственост в землището на гр. Стрелча, община Стрелча чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
четвъртък 05 март 2020 - 11:30:53 0
Р Е Ш Е Н И Е № 65
ОТНОСНО: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен /петно 1/ публична общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. чрез провеждане на публичен търг с та
четвъртък 05 март 2020 - 11:29:02 0
Р Е Ш Е Н И Е № 64
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: „Външно електрозахранване на „Фотоволтаична електроцентрала с инсталир
четвъртък 05 март 2020 - 11:26:26 0
Р Е Ш Е Н И Е № 63
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: Външно електрозахранване с дължина 250метра и сервитут 250 кв.м., през
четвъртък 05 март 2020 - 11:24:39 0
Р Е Ш Е Н И Е № 62
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: Външно електрозахранване с дължина 180 метра и сервитут 180 кв.м., пре
четвъртък 05 март 2020 - 11:22:37 0
Р Е Ш Е Н И Е № 61
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: Външно електрозахранване с дължина 92,00 метра и сервитут 92,00 кв.м.,
четвъртък 05 март 2020 - 11:21:03 0
Р Е Ш Е Н И Е № 60
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: Външно електрозахранване с дължина 307,50 метра и сервитут 307,50 кв.м
четвъртък 05 март 2020 - 11:18:52 0
Р Е Ш Е Н И Е № 59
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: Външно електрозахранване с дължина 645,80 метра и сервитут 645,80 кв.м
четвъртък 05 март 2020 - 11:17:03 0
Р Е Ш Е Н И Е № 58
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: „Външно електрозахранване на „Фотоволтаична електроцентрала с инсталир
четвъртък 05 март 2020 - 11:12:59 0
Р Е Ш Е Н И Е № 57
ОТНОСНО: Одобряване на предложената оценка от лицензиран оценител и даване съгласие за учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване на трасе и сервитут на линеен обект: „Външно електрозахранване на „Фотоволтаична електроцентрала с инсталир
четвъртък 05 март 2020 - 11:11:27 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 64 [65] 66 ... 69 70 71
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.