· ОУП
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 44
ОТНОСНО: Определяне на представител от община Стрелча за участие в заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пазарджик
понеделник 03 февруари 2020 - 10:27:27 0
Р Е Ш Е Н И Е № 43
ОТНОСНО: Промяна в структурата на общинска администрация – Стрелча
понеделник 03 февруари 2020 - 10:25:30 0
Р Е Ш Е Н И Е № 42
ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на общината за временно финансиране на Договор № BG05FMOP001-3.002-0075-C05, Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча, операция тип 3 Осигуряване на топъл обяд – 2016 – 2020 по
понеделник 03 февруари 2020 - 10:24:01 0
Р Е Ш Е Н И Е № 41
ОТНОСНО: Удължаване на срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебен заседател за Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020 – 2024 г.., открита с Решение №4/28.11.2019г. на ОбС Стрелча
понеделник 03 февруари 2020 - 10:21:34 0
Р Е Ш Е Н И Е № 40
ОТНОСНО: Отчет на МКБППМН, Община Стрелча за 2019 г.
понеделник 03 февруари 2020 - 10:19:39 0
Р Е Ш Е Н И Е № 39
ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2020г.
понеделник 03 февруари 2020 - 10:17:32 0
Р Е Ш Е Н И Е № 38
ОТНОСНО: Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2019-2023 г.
понеделник 03 февруари 2020 - 10:15:41 0
Р Е Ш Е Н И Е № 37
ОТНОСНО: Приемане План за работа на Общински съвет – гр. Стрелча за първото полугодие на 2020 г.
понеделник 03 февруари 2020 - 10:12:07 0
Р Е Ш Е Н И Е № 36
ОТНОСНО: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –Стрелча и неговите постоянни комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Стрелча /мандат 2019 -2023г./
понеделник 03 февруари 2020 - 10:10:00 0
Р Е Ш Е Н И Е № 35
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Смилен Ганчев Асенов
понеделник 30 декември 2019 - 15:31:01 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 65 [66] 67 68 69 70
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.