http://strelcha.bg/index.php
 
'Решения 2019-2023'
Р Е Ш Е Н И Е № 14
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №: BG06RDNP001-7.001-0093 от дата: 15.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширя
вторник 03 декември 2019 - 15:02:55 0
Р Е Ш Е Н И Е № 13
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №: BG06RDNP001—7.007-0055 от дата: 15.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширя
вторник 03 декември 2019 - 14:58:16 0
Р Е Ш Е Н И Е № 12
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №: BG06RDNP001—7.007-0055 от дата: 15.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
вторник 03 декември 2019 - 14:47:38 0
Р Е Ш Е Н И Е № 11
ОТНОСНО: Задължително застраховане на имотите-частна общинска собственост
вторник 03 декември 2019 - 14:45:09 0
Р Е Ш Е Н И Е № 10
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терени /петна/ –общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2019год. чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване.
вторник 03 декември 2019 - 14:42:02 0
Р Е Ш Е Н И Е № 9
ОТНОСНО: Определяне на представител на Общинския съвет в Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС РБ/
вторник 03 декември 2019 - 14:40:18 0
Р Е Ш Е Н И Е № 8
ОТНОСНО: Определяне на представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
вторник 03 декември 2019 - 14:38:26 0
Р Е Ш Е Н И Е № 7
ОТНОСНО: Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници считано от 13.11.2019г.
вторник 03 декември 2019 - 14:18:24 0
Р Е Ш Е Н И Е № 6
ОТНОСНО: Определяне на размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет - Стрелча, считано от 13.11.2019 г.
вторник 03 декември 2019 - 14:14:10 0
Р Е Ш Е Н И Е № 5
ОТНОСНО: Определяне на размера на възнаграждението на Кмета на община Стрелча, считано от 13.11.2019 г.
вторник 03 декември 2019 - 14:10:56 0
Отиди на страница  1 2 3 ... 9 [10] 11
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.