· ОУП
ОБЩИЯТ ПРОЕКТ НА СТРЕЛЧА И ВЕЛИНГРАД
сряда 05 юни 2013 - 16:46:00

В края на миналата година двете общини стартираха работата по общ проект: „Висока ефективност на администрацията в община Стрелча и община Велинград”.
Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Основната цел на проекта е оптимизиране на структурите на двете администрации  и избягване на дублиращите функции.

В съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки бе проведена процедура за избор на изпълнител по основните дейности по проекта и бе подписан договор с фирма - консултант.

Проектът вече е в най-важната си фаза - избраният консултант обследва  дейността на различните нива на административните структури чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ.
Проведени са интервюта със служители от всички общински служби в двете общини за дефиниране на конкретните ежедневни дейности и взаимовръзките в администрациите.
В момента фирмата – консултант обобщава резултатите и изготвя Фунционалния анализ на дейностите  в Община Стрелча и Община Велинград.

Фунционалният анализ ще бъде в основата на препоръките и предложенията, които ще даде консултанта, за повишаване на ефективността на процесите чрез подобряване на координацията, оптимизиране на структурите, преразпределяне на функции и дейности на общинските служби.

Съвместна работна група от представители на двете общини ще обсъди опита и добрите практики за ефективно приложение на разработените от експертите предложения.

Община Стрелча и община Велинград имат общо над 50 750 жители – ползватели на административни услуги.
Усилията на  общинските служители, чрез изпълнението и на този проект, са насочени към цялостно повишаване качеството на обслужването за населението в  двете общини.





изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.