http://strelcha.bg/index.php
 
СПИСЪК за закупуване на дървесина на корен
петък 02 юни 2017 - 14:23:32

С П И С Ъ К
на граждани от град Стрелча
за закупуване по минимални цени на дървесина на корен от горските територии, собственост на Община Стрелча, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 293/02.05.2017 г. на Кмета на Община Стрелча, съгласно Протокол от 01.06.2017 г., утвърден от Кмета на Община СтрелчаI. Лица, включително и ненавършилите пълнолетие, получаващи само минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност и наследствена пенсия, неподпомагани по реда на  чл.9 от ППЗСП и по Наредба № РД – 07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление, съгласно представи декларации и решения на ТЕЛК / копия/  :

1. Мария Стоянова Нейчева -  Заявление Вх. № С-2158/23.05.2017г.;
2. Стойна Тодорова Петкова - Заявление Вх. № С-2141/23.05.2017г.;
3. Мария Стоянова Иванова - Заявление Вх. № С-2143/23.05.2017г.;
4. Ана Атанасова Деянова - Заявление Вх. № С-2166/25.05.2017г.;
5. Христина Рашкова Кацарова – Заявление вх. № С-2257/30.05.2017 г.
6. Мария Йорданова Георгиева - Вх. № С-2213/29.05.2017г.

II. Инвалиди с експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК за трайно намалена трудоспособност от 70 % и над 70%, които не са подпомагани по Наредба № РД -07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление, съгласно представени декларации и решения на ТЕЛК /копия/ :

1. Андон Георгиев Кацаров - Заявление Вх. № С-2120/22.05.2017г.;
2. Нена Иванова Ублекова - Заявление Вх. № С-2115/22.05.2017г.;
3. Динчо Димов Георгиев - Заявление Вх. № С-2145/23.05.2017г.;
4. Стана Йоакимова Димитрова - Заявление Вх. № С-2146/23.05.2017г.;
5. Лушка Делова Стоянова - Заявление Вх. № С-2136/23.05.2017г.;
6. Мария Стоянова Грозева -  Заявление Вх. № С-2139/23.05.2017г.;
7. Генчо Стоянов Генчев - Заявление Вх. № С-2164/25.05.2017г.;
8. Иванка Христова Церова - Заявление Вх. № С-2167/25.05.2017г.;
9. Тодор Филипов Трифонов – Заявление вх. № С-2161/25.05.2017 г.;
10. Тодорка Делова Кръстева - Заявление вх. № 2163/25.05.2017 г. .
11. Цона Иванова Иванова - Заявление Вх. № С-2200/26.05.2017г.;
12. Лучка Георгиева Цвяткова - Заявление Вх. № С-2202/26.05.2017г.;
13. Цвятко Стоянов Цветков - Заявление Вх. № С-2198/26.05.2017г.;
14. Стоян Койчев Кацаров - Заявление Вх. № С-2199/26.05.2017г.;
15. Стоянка Ильова Георгиева - Заявление Вх. № С-2201/26.05.2017г.;
16. Николай Малинов Петков - Заявление Вх. № С-2188/26.05.2017г.;
17. Васил Маринов Вълков - Заявление Вх. № С-2194/26.05.2017г.;
18. Стоян Савов Николов - Заявление Вх. № С-2180/26.05.2017г.;
19. Ивана Вельова Роглекова – Заявление Вх. № С-2204/29.05.2017г.;
20. Йордан Георгиев Йорданов - Заявление Вх. № С-2205/29.05.2017г.;
21.  Теменужка Атанасова Спасова - Заявление Вх. № С-2206/29.05.2017г.;
22. Танчо Костов Танчев - Заявление Вх. № С-2207/29.05.2017г.;
23. Савка Нейчева Цанкова - Заявление Вх. № С-2208/29.05.2017г.;
24. Нена Динчева Стоянова - Заявление Вх. № С-2209/29.05.2017г.;
25.  Георги Енчев Груев – Заявление вх. № С- 2258/30.05.2017 г. ;
26. Мария Койчева Лулчева - Заявление Вх. № С-2210/29.05.2017г.;
27. Иван Марков Иванов – Заявление вх. № 2259/30.05.2017 г. ;
28. Стойка Стоева Гунчева - Заявление вх. № 2261/30.05.2017 г. ;
29. Александър Николов Гуджев - Заявление вх. № 2251/30.05.2017 г. ;
30. Мария Николова Коева - Вх. № С-2238/30.05.2017г.
31. Емилия Георгиева Стоянова - Вх. № С-2248/30.05.2017г.
32. Парашкева Делова Пайтакова - Вх. № С-2214/29.05.2017г.
33. Парашкева Кирилова Шотлекова - Вх. № С-2215/29.05.2017г.
34. Цана Ганчева Рашкова - Вх. № С-2219/29.05.2017г.
35. Иван Петков Иванов - Вх. № С-2220/29.05.2017г.
36. Стоян Йовков Такучев - Вх. № С-2222/29.05.2017г.
37. Николина Дончева Ильова - Вх. № С-2223/29.05.2017г.
38. Христо Ангелов Христев - Вх. № С-2235/29.05.2017г.
39. Павлина Георгиева Ангелова - Вх. № С-2236/29.05.2017г.
40. Вела Георгиева Няголова - Вх. № С-2234/29.05.2017г.


  III. Самотно живеещи лица на възраст над 70 г. с доход до 250 лева, с включени добавки, които не са подпомагани по наредба № РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление, съгласно представени декларации :

1. Дона Лазарова Тодорова - Заявление Вх. № С-2179/26.05.2017г.;
2.  Илчо Динчов Кръстев – Заявление вх. № С-2260/30.05.2017 г.
3. Стоян Георгиев Спасов - Вх. № С-2108/19.05.2017г.


IV. Лица на възраст над 75 години, съжителстващи с други лица и семейства с доход до 230 лева, с включени добавки:

1. Димитър Стоев Шотлеков - Вх. № С-2216/29.05.2017г.
2. Дона Асенова Маринова - Вх. № С-2231/29.05.2017г.

V. Участници в доброволни формирования и граждани, взели участие в предотвратяване на бедствия, аварии и последствията от същите, по предложение от главния специалист ГЗОМП в Община Стрелча :    

1. Димитър Георгиев Георгиев - Заявление Вх. № С-2106/19.05.2017г.;
2. Лазар Димитров Тодоров - Заявление Вх. № С-2105/19.05.2017г.;
3. Рашко Трифонов Рашков - Заявление Вх. № С-2107/19.05.2017г.;
4. Георги Костадинов Белухов - Заявление Вх. № С-2109/19.05.2017г.;
5. Станимир Цветков Цветков - Вх. № С-2110/19.05.2017г.;
6. Спас Стоянов Делов - Заявление Вх. № С-2135/23.05.2017г.
7. Петър Иванов Свинаров - Вх. № С-2111/19.05.2017г.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------
изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.