http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЯВА
вторник 06 юни 2017 - 13:25:57

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ОБЯВЯВА

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
 ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА
ПО  НАРЕДБАТА ЗА  ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА

 Община Стрелча, уведомява заинтересованите лица, че в периода от 06.06.2017г.  до 14.06.2017г. ще се приемат документи за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча.
С Наредбата се определят условията и реда за еднократно финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча.
Целта е да се подпомогнат и стимулират деца с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта.
Право на отпускане на еднократно финансово стимулиране има всеки ученик от училищата на община Стрелча, с доказани постижения за периода от 06 юни 2016 г. до 14 юни 2017 г.  с критерии:

ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални, регионални

Областите за кандидатстване са:

Наука и техника - математика, информатика и информационни технологии, български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия,природни науки и технология, бит и технология;
   Изкуство и култура - музика, хореография, изобразително изкуство и култура ;
   Спорт.
Документи за кандидатстване.
Молба  по образец;
Копие от документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
 Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Община Стрелча в периода от 06.06.2017г. до 14.06.2017г .
Лице за контакти: Пенка Филипова -секретар на Комисия по стипендиите.

Допълнителна информация: Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча може да я откриете на следния адрес: http://www.strelcha.bg – секция Общински съвет, раздел Наредби.изглед за печат създай pdf с тази новина
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.