http://strelcha.bg/index.php
 
СПИСЪК на жители от село Смилец, Община Стрелча, за закупуване по минимални цени на дървесина на корен
сряда 09 август 2017 - 14:05:51

С П И С Ъ К

на жители от село Смилец, Община Стрелча

за закупуване по минимални цени на дървесина на корен от горските територии, собственост на Община Стрелча, определени с решение на Комисия, назначена със Заповед № 293/02.05.2017 г. на Кмета на Община Стрелча, съгласно Протокол от 01.08.2017 г., утвърден от Кмета на Община СтрелчаI.Лица, включително и не навършилите пълнолетие, получаващи само минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност и наследствена пенсия, не подпомагани по реда на  чл.9 от ППЗСП и по Наредба № РД – 07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление :

1.Стоянка Вельова Дончева – вх. № 190/07.04.2017 г.
2. Петя Петрова Алтаванова - вх. № 167 / 05.04.2017 г.

II. Инвалиди с експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК за трайно намалена трудоспособност от 70 % и над 70%, които не са подпомагани по Наредба № РД -07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление:

1. Марин Ангелов Деянов - Вх. № 243/26.05.2017г.
2. Иван Тодоров Гръблев - Вх. № 234/19.05.2017г.
3. Иван Петков Мърхов – вх. № 188/07.04.2017 г.
4. Цветан Цветанов Цветанов - вх. № 164/05.04.2017 г.
5. Лазка Петкова Христозкова - вх. № 151/04.04.2017 г.
6. Милчо Иванов Дончев - вх. № 154/05.04.2017 г.
7. Тодор Банчев Йовчев - вх. № 158/05.04.2017 г.
8. Вельо Ангелов Попов - вх. № 164/05.04.2017 г.
9. Велика Тодорова Велчева - вх. № 169/06.04.2017 г.
10. Венетка Ангелова Куртева - вх. № 177/06.04.2017 г.
11. Илия Митков Ранчев – вх. № 205 / 07.04.2017 г.
12. Стоян Димитров Стоянов - вх. № 192 / 07.04.2017 г.
13. Божура Томелкова Порязова - вх. № 157/05.04.2017 г.
14. Неделка Цветанова Начева - вх. № 164/05.04.2017 г.
15. Пенка Делова Матеева - Вх. № 210 /07.04.2017г.
16. Димитър Иванов Гръблев - вх. № 156/05.04.2017 г.

 III. Самотно живеещи лица на възраст над 70 г. с доход до 250 лева, с включени добавки, които не са подпомагани по наредба № РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целеви помощи за отопление:

1. Мария Михайлова Йовчева - вх. № 155/05.04.2017 г.
2. Вела Ангелова Мърхова - вх. № 191/07.04.2017 г.
3. Цветана Петрова Алънджийска - вх. № 201/07.04.2017 г.
4. Лушка Петкова Попова - Вх. № 239/23.05.2017г.
5. Радко Георгиев Джангъров - Вх. № 240/25.05.2017г.
6. Елена Симеонова Мъркова - Вх. № 198/07.04.2017г.

 IV. Лица на възраст над 75 години, съжителстващи с други лица и семейства с доход до 230 лева, с включени добавки:

1. Минка Цанева Кишева - вх. № 213/07.04.2017 г.
2. Стояна Михайлова Алънджийска - вх. № 182/06.04.2017 г.
3. Гълъбина Димитрова Куртева - вх. № 176/06.04.2017 г.
4.  Риса Вельова Плачкова - вх. № 174/06.04.2017 г.
5. Пана Кръстева Порязова - вх. № 168 /05.04.2017 г.
6. Костадина Маринова Попова – вх. № 166/05.04.2017 г.
7. Вангелия Георгиева Ранчева – вх. № 209/07.04.2017 г.
8. Иванка Матеева Нетова – вх. 212/07.04.2017 г.
9. Рада Вълкова Некезова – вх. № 189 / 07.04.2017 г.
10. Петра Лазарова Ковачева - вх. № 162 / 05.04.2017 г.
11. Петър Христев Гръблев - Вх. № 238/23.05.2017г.
12. Илина Тодорова Аланджийска - Вх. № 235/22.05.2017г.

 V. Участници в доброволни формирования и граждани, взели участие в предотвратяване на бедствия, аварии и последствията от същите, по предложения на кметовете на населените места или от главния специалист ГЗОМП в общинската администрация, при наличие на свободни количества дървесина :    
1. Марин Асенов Маринов - Вх. № 256/30.05.2017г.
2. Георги Цветанов Попов - Вх. № 253/30.05.2017г.
3. Христо Копчов Гръблев - Вх. № 254/30.05.2017г.
4. Асен Маринов Маринов - Вх. № 252/30.05.2017г.
5. Цветан Христосков Плачков - Вх. № 251/29.05.2017г.
6. Кристиян Георгиев Димов - Вх. № 249/26.05.2017г.
7. Илия Христов Попов - Вх. № 247/26.05.2017г.
8. Петко Радев Сертов - Вх. № 250/26.05.2017г.
9. Асен Димитров Павлов - Вх. № 248/26.05.2017г.
10. Петър Милков Геьочев  - Вх. № 246/26.05.2017г.
11. Димитър Илинов Алтаванов - Вх. № 245/26.05.2017г.
12. Васил Пенчов Цветанков - Вх. № 244/26.05.2017г.
13. Янко Симеонов Шопов - Вх. № 241/25.05.2017г.

VI. ДРУГИ :

1. Мария Минчева Терзийска - вх. № 171/06.04.2017 г.
2. Галя Маринова Маринова - вх. № 200/07.04.2017 г.
3. Марияна Николова Стоилова – вх. № 175/06.04.2017 г.
4. Николина Куртева – вх. № 195 / 07.04.2017 г.

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.