http://strelcha.bg/index.php
 
Заключителна пресконференция
сряда 02 януари 2019 - 10:30:00

eu_nauka_m_saob.jpg

Във връзка с изпълнението на Договор № BG05M2OP001-3.002-0263-С01, проект „Обединени от знанието” по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства  и/или търсещи или получили международна закрила”, финансирана от Оперативна програма
 „Наука и образование за интелигентен растеж” , Приоритетна ос
„Образователна среда за активно социално приобщаване”НУ „Паисий Хилендарски”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Община Стрелча
канят всички заинтересовани страни, медии и граждани да участват в

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ,

която ще се проведе на 10 януари 2019 г. от 13,30 часа в Актовата
 зала на НУ „Паисий Хилендарски” – гр. Стрелча, бул. „България” № 101
 
eu_nauka.jpg

По време на пресконференцията ще бъде представен отчет на дейностите и постигнатите цели по проект  „Обединени от знанието”,  Договор № BG05M2OP001-3.002-0263-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 377 779.80 лв. - от ЕС-  321 112.83  лв. и национално финансиране – 56 666.97 лв. и срок на изпълнение  - 24 месеца с начало 23.01.2017 г. и край 23.01.2019 г.


Бенефициент на проекта -  НУ „Паисий Хилендарски” – гр. Стрелча с партньори, СУ „Св.Св.Кирил и Методий”  гр.Стрелча , Община Стрелча и Сдружение "Национално сдружение на клубовете на запасното войнство  за честта на пагона".


Проект  BG05M2OP001-3.002-0263„Обединени от знанието”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.