http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЯВЛЕНИЕ
четвъртък 14 март 2019 - 14:50:21

         Община Стрелча, съобщава, че в ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г. е публикувано Решение № 612/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Стрелча за одобряване на ПУП /Подробен устройствен план/ – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на ПИ 000008, местността „Вълк“, землището на гр. Стрелча и създаване на Вилна зона „Вълк“.
         Съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ проектът е публикуван на интернет страницата на общината. Същият  се намира в сградата на общинска администрация Стрелча, етаж 1, стая № 5/техническа служба/ и може да бъде прегледан от заинтересуваните лица.
  На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в  „Държавен
вестник”, решението подлежи на  обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Стрелча пред Административен съд – Пазарджик.
        За справка: тел. 03532/20-20, в.  120 – техническа служба
 

Image_20190314_0001_small.jpg Image_20190314_0005_small.jpg
ПУП за застрояване Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча
изтегли >>>
 Кадастрален и регулационен план Вилна зона „Вълк“, гр. Стрелча М1:500
изтегли>>>
 
 
 
 
 
 


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.