http://strelcha.bg/index.php
 
ОБЩИНА СТРЕЛЧА ОБЯВЯВА
четвъртък 11 април 2019 - 16:46:59

 ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЦИАЛНАТА СТИПЕНДИЯ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА И ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ  ПО  НАРЕДБАТА ЗА  ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА

Община Стрелча, уведомява заинтересованите лица, че в периода от 10.04.2019г.  до 30.04.2019г. ще се приемат документи за определяне на специална стипендия на община Стрелча и годишна стипендия по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча.

 С Наредбата се определят условията и реда за отпускане на стипендии  на ученици с изявени дарби от община Стрелча.
 Целта е да се подпомогнат и стимулират деца с изявени дарби в сферата на науката, изкуствата и спорта.
Право на отпускане на стипендия има всеки ученик от училищата на община Стрелча, с доказани постижения за периода от 10 април 2018 г. до 10 април 2019 г.  с критерии:
•    за Специалната стипендия на община Стрелча - ранг на състезанията: световни; европейски; балкански;
•    за Годишна стипендия  - ранг на състезанията: световни; европейски; балкански; национални.

Областите за кандидатстване са:

•    Наука и техника - математика, информатика и информационни технологии, български език и литература, чужди езици, обществени науки, гражданско образование и религия,природни науки и технология, бит и технология;
•       Изкуство и култура - музика, хореография, изобразително изкуство и култура ;
•       Спорт.
Документи за кандидатстване.
•    Молба  по образец;
•    Копие от документ за самоличност /на ученика или законния представител/;
•    Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи;
•    Копие на доказателства за постигнати необходимите за съответната кандидатура успехи на регионални, национални или международни състезания;
•     Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
Документите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Община Стрелча в периода от 10.04.2019 до 30.04.2019г .
Лице за контакти: Пенка Филипова -секретар на Комисия по стипендиите.

Допълнителна информация: Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на учениците с изявени дарби от община Стрелча може да я откриете на следния адрес: http://www.strelcha.bg – секция Общински съвет, раздел Наредби.

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.