http://strelcha.bg/index.php
 
Обявление
вторник 08 октомври 2019 - 15:48:43

Обявление за удължаване на срока за подаване на документи за участие в процедура за избор на съдебни заседатели 
 
ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ


В изпълнение на Решение  № 711 на Общински съвет - Стрелча, прието на извънредно заседание,  проведено на 02.10.2019 г., отразено в Протокол №63:

Общински съвет - Стрелча УДЪЛЖАВА СРОКА за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище за  мандат 2020 г. - 2023 г., открита с Решение №697/28.08.2019г. на ОбС Стрелча до 31 октомври 2019 г., при правила за провеждането й, приети със същото решение, а именно:
1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Стрелча, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Панагюрище;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявания;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Панагюрище;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд Панагюрище;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдените с решението образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4,);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Стрелча, раздел Общински съвет - Стрелча,  в Обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

3. В срок до 31.10.2019г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Панагюрище, подават в деловодството на Общински съвет - Стрелча заявление, към което прилагат следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие;
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.


МАРИЯ СТАНКОВА /п/
Председател на Общински съвет - Стрелча


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.