http://strelcha.bg/index.php
 
СЪОБЩЕНИЕ
вторник 26 ноември 2019 - 17:49:08

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е открито производството по приемане на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

На основание чл. 66, ал.1 от АПК, проектът на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на Община Стрелча.


Съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни – от 26.11.2019 г. до 26.12.2019 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения, и да участват в обществено обсъждане на проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

Заинтересованите лица могат да направят своите предложения, становища и възражения по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2020 г. на следния електронен адрес: kmet.strelcha@gmail.com ; strelcha11@mail.bg   и/или в деловодството на Община Стрелча, гр. Стрелча, пл. „Дружба” № 2.

План - сметката за приходи и разходи на такса битови за отпадъци през 2020 г. и определяне размера на промилите на такса за битови отпадъци в Община Стрелчаизглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.