· ОУП
СЪОБЩЕНИЕ
петък 31 януари 2020 - 17:02:21

Във връзка с  превенция срещу болестите Африканска чума по свинете /АЧС/ и Инфлуенца по птиците на  31 01.2020 г. и се проведе заседание на Общинска епизоотична комисия при Община Стрелча за набелязване на мерки срещу недопускане разпространението им на територията на община Стрелча.
 Приетите превантивни мерки включват осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните и животновъдни обекти за спазване на мерките за биосигурност.


Мерките за недопускане/ предотвратяване на заболяванията Африканска чума по свинете /АЧС/ Инфлуенца по птиците  на територията на община Стрелча включват  задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/(лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици и свине, а именно:

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
БОЛЕСТИТЕ ИНФЛУЕНЦА ПО ПТИЦИТЕ И АФРИКАНСКА
ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

        І. Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/ или лични стопанства и ферми за отглеждане на птици и животни :
    -Да уведомяват незабавно,обслужващия ЖО ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици и животни  или при завишена смъртност.
    -Да не допускат излизането на птиците и животните извън границите на фермите/дворовете.
   -Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици и животни.
    -Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски(водоплаващи птици) с други видове домашни птици и животни.       
    -Да засилят охраната на ЖО и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС и хора. Да дезифекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му. За информация относно дезинфекционни преперати да се обръщат към ветеринарен лекар.
    -Да  поят птиците и животните си  само с питейна / чешмяна / вода.
    -Да съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват птиците и животните.
    -Да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици.
    -Собствениците на домашни птици/лично стопанство/да декларират оглежданите птици и животни  по вид и брой в съответното кметство.
    -Собствениците на ферми да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата.
    -Всички трупове на умрели домашни птици и животни, след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар да бъдат предавани на екарисажна кола.
     -Да не  съхраняват фуражи и фуражни компоненти/зърно/ на открито.
     -Да спазват ветеринарномедицинските изисквания при търговия с живи птици, животни и животински продукти.

Напомняме Ви, че съгласно  последните изменения на Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, животни могат да се отглеждат само след регистрация  на „лично стопанство” в ОДБХ- Пазарджик и осигуряване на ветеринарно – медицинско обслужване на отглежданите животни. От ОДБХ предупреждават, че при намиране на нерегистрирани животни, същите ще бъдат евтаназирани.

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.