· ОУП
Р Е Ш Е Н И Е № 74
четвъртък 05 март 2020 - 11:48:02


ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Стрелча в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение № РД 50 – 193 от 29.11.2016 г. по реда на чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХ по подмярка 19.4 – „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 - „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” и сключено Споразумение между МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, УО на ПРСР 2014 -2020 г., УО на ОПРЧР 2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 -2020 г.
 

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.