· ОУП
Р Е Ш Е Н И Е № 75
четвъртък 05 март 2020 - 11:54:17

ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2020 год. и предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 3 /три/ години за тренировъчна и състезателна дейност на ФК „Барикади” на имот – публична общинска собственост, а именно: УПИ III –Стадион в кв.85 по плана на гр. Стрелча с обща площ от 16 870 кв.м в едно с построените сгради в него: масивна жилищна сграда със застроена площ 275 кв.м и масивна сграда със застроена площ от 44 кв.м, находящ се гр. Стрелча, ул. „Алеята” актуван с АПОС № 823/08.06.2017г. и вписан в Службата по вписванията под № 964/05.07.2017г.
 
 
 

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.