http://strelcha.bg/index.php
 
Обява за подбор на преброители и контрольори
сряда 16 септември 2020 - 15:04:57

prebroyavane2020_300.jpg

От 15 септември 2020 г. Община Стрелча започва набиране на 24 преброители и  7 контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.
 
 В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка - цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см. Документите ще се приемат в административната сграда на Община Стрелча с адрес: гр.Стрелча, пл.“Дружба“ № 2
 
 В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка - цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см. Документите ще се приемат в административната сграда на Община Стрелча с адрес: гр.Стрелча, пл.“Дружба“ № 2
Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, ще да бъдат с предимство при подбора на кандидати.

Най-подходящи са хора, които работят  в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

За преброители и контрольори  няма  да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.
Преброителите и контрольорите  ще извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Преминаването през обучителен курс е задължително. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

Приложени документите по образец за кандидатстване:
 


изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.