· ОУП
Кметът на община Стрелча Иван Евстатиев направи отчет за работата на общинска администрация за периода 2011- 2013 година
петък 06 декември 2013 - 10:28:41


Отчет за дейността на общинска администрация направи кметът на общината Иван Евстатиев в селата Свобода, Дюлево, Смилец и Блатница.
По време на срещата с жителите на селата от общината бе предоставена информация за бюджета на общината, за приоритетите на общинското ръководство и за проектите, по които се работи и които са подадени.


blatnitzca051213.jpgКметският наместник на с. Дюлево Стефка Бончева акцентира върху свършеното в социалната сфера- вниманието към самотноживеещите хора, своевременното набавяне на дърва за огрев, както и поддържането на чистота. Кметът Иван Евстатиев подчерта, че вече са факт и ремонтите в района на гробищния парк на село Дюлево. Отремонтирана бе обществената тоалетна в централния парк на селото. Изграден бе и детски кът, включващ пързалка с пясъчник и  люлка по нормативните уредби за безопасност.
„На 20.08. 2013 г. общината спечели пореден проект пред Държавен фонд „Земеделие” -   „Възстановяване на паркови пространства и градинки в с. Смилец, с. Дюлево, с. Свобода, с. Блатница- община Стрелча” на стойност 39 159 лв. Със средства по проекта ще бъде благоустроен парка, района на пощата и автоспирката в село Смилец- 4 651, 92 лв. В село Дюлево ще бъде благоустроен района на читалището, клуба и парка. Отпуснатите средства са 11 390 лв.”, обясни кметът Иван Евстатиев.
„В село Блатница ДФ „Земеделие” е одобрил  най- много средства 13 221 лв. Те ще бъдат изразходвани за благоустрояване на района на читалището, сладкарницата и параклиса.”, съобщи кметският наместник Събо Кунчев. В с. Блатница бе разработен проект за откриване на питейна вода и включването и във водоснабдителната мрежа – по този начин се решава проблема с питейната вода в селото.
В село Свобода предстои да бъде реновиран парка. Одобрената сума по проекта е  7 874 лв.”, съобщи кметът на община Стрелча Иван Евстатиев.
„В с. Свобода бяха изградени санитарни възли в общоселския клуб и кметството. Положени бяха тръби при гробищния парк за отводняване. Изкърпена бе и улицата за гробищния парк.”, акцентира в изказването си кметският наместник Димитър Македонски. „В с. Свобода стартира един от най- големите проекти „Реконструкция и diulevo051213.jpgподмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Свобода” на стойност 2 807 862 лв.”, съобщи кметът Иван Евстатиев.
Кметският наместник на с. Свобода Димитър Македонски обясни пред присъстващите, че по проект предстои да бъде създаден  културен  мобилен център. Стойност- 352 880 лева. Подписан е договор с Държавен фонд „Земеделие”. Предстои авансово плащане.
„В с. Смилец бе извършен Ремонт на основен изпускател и бе възстановен преливника на язовир “Смилец – 2” в местността Корубата. Внесен бе проект в МОСВ за “Рекултивация на замърсени терени при товарна гара Смилец”. Улица 15-та бе чакълирана’, подчерта кметският наместник Ангел Кукуванов.
Отчетите на всеки 6 месеца се правят по инициатива на кмета на община Стрелча Иван Евстатиев. Целта е хората да получат реална представа за работата на общинска администрация, както и да се запознаят с предстоящото.изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.