· ОУП
ОБЩИНА СТРЕЛЧА ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г.
четвъртък 16 декември 2021 - 14:13:46

piro20211216b.jpg
На 15.12.2021 г. от 17.00 ч. в Ритуалната зала на Общинска администрация бе проведено обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Стрелча 2021 – 2027 г.(ПИРО).

По своята същност Планът е основополагащ и стратегически документ - важен инструмент за управление на общината през следващите 7 години.
В началото на публичното мероприятие ръководителят на екипа за изготвяне на документа – зам.-кметът на общината г-н Васил Кацаров, представи общата рамка на проекта на ПИРО, заложените приоритети и мерки за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние  на община Стрелча. При реализацията на мерките ще се използват финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете от Европейския съюз, посочи също така зам.-кметът на общината.
В последващата дискусия, в която активно участие взеха представители на Обществения съвет в Община Стрелча и г-жа Иванка Илиева – председател на Общински съвет – Стрелча, бяха дискутирани въпроси, свързани с дефинираните приоритети на Плана, а именно: чистотата на въздуха и питейната вода, оптималното използване на балнеологичните ресурси на минералната вода, развитието на образователните институции в общината и алтернативния потенциал на дуалното обучение, електронното управление и услуги на администрацията.
Препоръките на присъстващите бяха насочени към предприемане на мерки за търсене на алтернативни източници за водовземане, включване на конкретни финансови инструменти и  действия в плана, обвързването му с европейските програми и проекти.
Проектът на ПИРО е публикуван на официалната страница на Община Стрелча. Същият е отворен документ, който може да бъде актуализиран и изменян с решение на Общинския съвет.
 
piro20211216.jpg
 
piro20211216a.jpg
 
piro20211216b.jpg
 
piro20211216c.jpg
 
piro20211216d.jpg

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.