· ОУП
РЕШЕНИЕ № 469 ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2022 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот – час
вторник 31 май 2022 - 15:40:01

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 469
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 26. 05.2022 г.
взето с Протокол № 41ОТНОСНО:  Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Стрелча за 2022 год.  и  учредяване на  безвъзмездно право на  ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ VIІ – общински за читалище, търговия и услуги, кв. 16, по плана на  с. Дюлево, актуван с АЧОС №3433/04.05.2022 год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №700/09.05.2022 год., Акт №108 том3
изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.