· ОУП
РЕШЕНИЕ № 470 ОТНОСНО: Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2022г. за продажба на земя по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС и чл. 47, ал.
вторник 31 май 2022 - 15:41:50

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 470
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 26. 05.2022 г.
взето с Протокол № 41


 
ОТНОСНО: Включване в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Стрелча за 2022г. за продажба на земя по реда на  чл. 35, ал.3  от ЗОС  и чл. 47, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Кирил Дончев Крънчев и Велина Стоянова Крънчева на законно построена сграда в УПИ I-общ. в кв. 3 по плана на вилна зона „Вълк” с обща площ 212,00 кв. м, актуван с АЧОС №3225/11.02.2021год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №665/12.03.2021год., Акт №166, том 3.изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.