· ОУП
РЕШЕНИЕ № 472 ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител на УПИ III-общ. в кв. 1 по плана на вилна зона „Вълк” с обща площ 197,00 кв. м, актуван с АЧОС №2929/16.12.2020год. и вписа
вторник 31 май 2022 - 15:45:59

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ
№ 472
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 26. 05.2022 г.
взето с Протокол № 41                   ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител  на УПИ III-общ. в кв. 1 по плана на вилна зона „Вълк” с обща площ 197,00 кв. м, актуван с АЧОС №2929/16.12.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр. Панагюрище под №60/12.01.2021год., Акт №51, том 1.

изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.