· ОУП
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
вторник 07 юни 2022 - 15:50:15

ОТНОСНО ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” - „НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ“

 
 проект „Независим и достоен живот“
          Уважаеми дами и господа,

         Във връзка изпълнение на проект „Независим и достоен живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2, „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, мярка МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, изпълняван по договор BG05M9OP001-2.107-0001-С01,
  Община Стрелча  Ви кани на информационно събитие – пресконференция, която ще се проведе на 14.06.2022 г. от 16.00 ч. в Младежки дом – Стрелча.

            Пресконференцията ще бъде открита от кмета на община Стрелча инж. Георги Павлов.
На срещата ще присъстват лични асистенти, участващи по проекта, всички заинтересувани граждани и гости на град Стрелча.
        Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с дейностите по горепосочения проект.
На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати до момента.


 
 
 
 
 
 
 изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.