· ОУП
РЕШЕНИЕ № 485
вторник 02 август 2022 - 17:25:10

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 485
от редовно  заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 28.07.2022 г.
взето с Протокол №  43

    
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП /подробен устройствен план/ ПП /парцеларен план/ за трасе на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – ел. кабел НН/0,4V от СБС № 1 извод № 2 от ТНН на ТП БКТП ТП-1 Свобода КЛ/ВЛ. Смилец, п/ст Попинци, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65807.20.151, захранващ ФЕЦ /фотоволтаична електроцентрала/ 30 Kw“ в УПИ V-118, кв. 6 по плана на с. Свобода, община Стрелча и одобряване на задание за изработване на ПУП-ПП.изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.