· ОУП
Четвърто издание на ЕТНОГРАФСКИ ФЕСТИВАЛ НА СРЕДНОГОРИЕТО - 23-24 септември 2022
вторник 23 август 2022 - 12:05:41

etnograf2022.jpg

Етнографски фестивал
 
 
 
ЧЕТВЪРТИ  ЕТНОГРАФСКИ  ФЕСТИВАЛ НА СРЕДНОГОРИЕТО -
ГРАД  СТРЕЛЧА
23-24 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

С  Т  А  Т  У  Т

Четвъртият етнографски фестивал на Средногорието се провежда от  община Стрелча, под патронажа на Кмета на общината.
Първото издание от 2014 г. е реализирано по проект на Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. на европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони, с идеята да  се превърне в културна проява  от  национален мащаб и особена  значимост за Средногорския край, спомагаща  за  съхранението, популяризиране и опазването на средногорския фолклор.
Четвъртият  Етнографски фестивал на Средногорието в гр. Стрелча  е включен в културния календар на община Стрелча за 2022 г. с Решение № 399/ 23.12.2021 г. на ОбС-Стрелча, взето с Протокол № 35.
В него са поканени да се включат самодейни състави от общините от Средногорието – Стрелча,  Панагюрище,  Копривщица , Пирдоп, Златица,  Челопеч,  Мирково,  Антон,  Хисаря,  Карлово, Калофер, Пазарджик, Павел баня, Казанлък, Лесичово, Ихтиман.
Продължителността на фестивала е  2  дни и ще състои  на 23 и 24 септември 2022 г. и ще се проведе на две сцени - на площад „Дружба“ и на откритата сцена в Градския  парк.

1.    ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
1. Да   развие културния обмен между общините от  Средногорието и да представи специфичните традиции, обичаи, ритуали, музика, песни, танци и носии на средногорския край.
2. Да издири, съхрани и популяризира фолклорното наследство на средногорския край, да стимулира дейността на културните и образователни институции при работа с различни възрастови групи.
3. Да запази многообразието на  културно наследство, да стимулира народните таланти от различни области на народното творчество. Да поощри творческите способности на личностите и общностите от Средногорието и да обогати  познанията за фолклорното богатство на  средногорския край.
4. Да представи  пред гражданите и гостите на Стрелча културата, традициите, музиката, песните, танците и носиите на групи и индивидуални изпълнители  от Средногорието, както и да запознае гостите със забележителностите на Стрелча, да бъде част от културната програма на община Стрелча.

2.ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА

Четвъртият  Етнографски фестивал на Средногорието  гр. Стрелча се организира от община Стрелча със съдействието НЧ „Просвещение 1871” и на други културни институции, физически и юридически лица, които споделят целите и идеите на фестивала.

3. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
В  Четвъртия Етнографски фестивал на Средногорието  гр. Стрелча могат да участват  фолклорни състави и индивидуални изпълнители от Средногорието, подали заявки за участие по предварително одобрени от организационния комитет формуляри, до 10 -ти септември 2022 година.
Фестивалът  има конкурсен  характер, като професионално жури ще оценява участниците в различните категории. Няма  ограничения във възрастта на участниците. Участниците получават награди и грамоти в различните категории. Репертоарът на участниците трябва да е съставен  изцяло  от песни, танци, обреди и словесен фолклор от Средногорието.
Организаторите осигуряват на участниците сандвичи и вода за едно хранене. Останалите разходи за пътни, нощувки и други са за сметка  на организациите, които участниците представляват.
Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.
Фестивалът няма  такса за участие.
 Желаещите да участват във Фестивала трябва да  изпращат заявка по образец до 10 септември 2022 г.  на адрес: Община Стрелча, гр. Стрелча 4530, пл. „Дружба“ за „Четвърти  етнографски фестивал на Средногорието „ гр. Стрелча. e-mail: strelcha11@mail.bg.

4.ФИНАНСИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
Финансирането на Четвъртия етнографски фестивал на Средногорието се извършва от бюджетни средства и дарения.

5. КАТЕГОРИИ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА
Участниците в конкурсната програма   на Фестивала се разпределят в следните категории:
Категория „Индивидуални вокални и инструментални  изпълнители“
Деца – до 14 години
Младежи- до 25 години
Възрастни – над 25 години
Категория „Певчески и инструментални състави“
Групи за изворен  фолклор-  деца , младежи и възрастни
Групи за обработен  фолклор - деца , младежи и възрастни
Категория  „Танцови състави“
Детски танцови състави- до 14 години
Младежки танцови състави – до 25 години
Танцови състави за възрастни – над 25 години
Категория за обреден и словесен фолклор
Индивидуални изпълнения- деца, младежи, възрастни
Групови изпълнения
Категория „Ансамбли“
Категория „Любителски  клубове за народни танци“
Категория „Автентична средногорска носия“

5. РЕГЛАМЕНТ
В конкурсната програма участват изпълнители, подали Заявка за участие до 10.09.2022 г.
Графикът за реда на явяване се определя от община Стрелча и се изпраща на участниците до
15.09.2022 г.

Не се допускат промени в реда и времетраенето на изпълненията.

5.1.    ПЕСЕНЕН  ФОЛКЛОР
Всички изпълнения трябва да са с продължителност до 10 минути.
5.2.    ТАНЦОВ ФОЛКЛОР
Всички изпълнения трябва да са с продължителност  до 15 минути.
5.3.    СЛОВЕСЕН ИЛИ ОБРЕДЕН ФОЛКЛОР
Всички изпълнения трябва да са с продължителност до 15 минути.
5.4.    АВТЕНТИЧНИ  СРЕДНОГОРСКИ НОСИИ
Представянето на традиционните носии става чрез текст описание на носията /в рамките на 3 минути/ и облечен в носията човек. Категорията също  е  част от конкурсната програма. Необходимо е носията да е автентична  и  традиционна  за  селището, което я представя. Възможни категории са:
-официална  женска и мъжка носия - лятна и зимна
- работна женска и мъжка носия - лятна и зимна
Участниците решават в коя категория да се включат.

6.    НАГРАДЕН ФОНД
Наградният фонд на Фестивала е с обща сума 3000 лева и е разпределен за първо, второ и трето място за всяка категория.
За контакти и информация:  тел: 0893543836- М. Няголова, 0896842850 - Р. Загорска,  035322077 - НЧ „Просвещение 1871“


 
 
 
 
 
 
 
 
 изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.