+ A | - a | A
· ОУП
Реализирани проекти


Реализирани  проекти през 2021 г.:

-   Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча”. - Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча”. -    
Въведен в експлоатация на 02.03.2021
-   Проект „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, община Стрелча” -  Въведен в експлоатация на 20.05.2021 г.
-   Реконструкция на водопроводна мрежа – ул. „Бойчо Ханджиев“ – от о.т 409 до о.т. 380; ул. „Димчо Дебелянов“ от о.т. 381 до о.т. 386 и ул. „Христо Ботев“ от о.т. 324 до о.т. 401, град Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик“.
-    Проект „Изграждане на детски кът“ гр. Стрелча - „Ромски квартал“,  по Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.“ на тема: „Обичам природата и аз участвам” на ПУДООС
-    Проект „Създаване на кът за отдих и многофункционална детска площадка в село Свобода, общ. Стрелча по Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.“ на тема: „Обичам природата и аз участвам” на ПУДООС
-   Проект „Кът за отдих и многофункционална детска площадка в с. Блатница, общ. Стрелча по Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.“ на тема: „Обичам природата и аз участвам” на ПУДООС
-     „Реконструкця на водопроводна мрежа гр. Стрелча“ – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920 м.“, Община Стрелча. ЛОТ-1 – ул. „Независимост“ – о.т. 394 - о.т 391-о.т.388 и част от ул. „Б. Ханджиев“ –о.т. 388 - о.т. 409. Въведен в експлоатация на  09.04.2021 г.

 ---------------------------------------
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.