+ A | - a | A
· ОУП
Декларации по чл 12 т 1 и 2 от ЗПУКИ

 

Име, презиме, фамилияДлъжностчл.12, т.1 чл.12, т.2
1 Стойно Проданов Чачов кмет на Община Стрелчаденл. денл.
2 Неделка Борисова Фингарова заместник-кмет на Община Стрелчаденл.денл.
3 Стефка Атанасова Бончева кмет на кметство село Дюлеводенл. денл.
4 Янко Иванов Кацаров кмет на кметство село Свободаденл. денл.
5 Мима Василева Алтаванова кмет на кметство село Смилецденл. денл.
6 Динка Несторова Божкова кмет на кметсво село Блатницаденл. денл.  Име, презиме, фамилияДлъжностчл.12, т.1 и т.2
1Станислава Савова СтаневаСекретар община денл.
2Филип Стоев СтоевГл.спец.ГЗ и ОМП и ОСденл.
3Владимир Тодоров ХристовДиректор дирекция АФИОденл.
4Ваня Петрова ВекиловаГлавен счетоводителденл.
5Маргарита Спасова ПайтаковаГлавен експерт "ГРАО", жалбиденл.
6Стефка Милкова Новакова - СоловьоваДиректор дирекция САденл.
7Иванка Стоянова ВангеловаГл.спец. "Човешки ресурси"денл.
8Христина Иванова БелуховаТехнически сътрудник на кмет и ОСденл.
9Стоянка Трифонова ТрифоноваСчетоводителденл.
10Иван Николов БожковГл. инженер ИК денл.
11Кунка Вельова ПетроваГл. спец. ЕРР и ОСденл.
12Донка Филипова Фингарова-КойчеваГл. експерт ЕРРденл.
13Карамфила Георгиева НановаГл.спец. УТ, кад. и регулацияденл.
14Венета Иванова ТакучеваГл.спец. ОС и Кденл.
денл.
15Мария Кръстева ЙовковаСт.спец. СДТденл.
16Снежанка Иванова ПенчеваСпец. УТденл.
17Снежка Маркова МарковаГл. спец. МДТденл.
18Пепа Георгиева Кацарова Старши счетоводител МДТденл.
19Пенка Няголова ФилиповаГл. спец. КОМДСденл.
20Иван Енчев БожковЮрисконсултденл.
21Радка Димитрова АлександроваСпец. "Земеделие"денл.
22Андон Енчев Божков Директор-музейденл.
23Катерина Трифонова ТрифоноваСчетоводителденл.
24Калина Петкова Додева Специалист ОПденл.
25Йорданка Запринова ЦветковаСчетоводителденл.  
 
  

Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.