http://strelcha.bg/index.php
 
Декларации по чл.12 от ЗПКИ


Име, презиме, фамилияДлъжностчл.12, т.1чл.12, т2 
1Станислава Савова СтаневаСекретар община  денл. 
2Филип Стоев СтоевГл.спец.ГЗ и ОМП и ОСденл.  
3Владимир Тодоров ХристовДиректор дирекция АФИО денл. 
4Ваня Петрова ВекиловаГлавен счетоводител  денл. 
5Маргарита Спасова ПайтаковаГлавен експерт "ГРАО", жалбиденл.  
6Стефка Милкова Новакова - СоловьоваДиректор дирекция СА денл. 
7Иванка Стоянова ВангеловаГл.спец. "Човешки ресурси"  денл. 
8Христина Иванова БелуховаТехнически сътрудник на кмет и ОСденл.  
9Стоянка Трифонова ТрифоноваСчетоводител денл. 
10Иван Николов БожковГл. инженер ИК  денл. 
11Кунка Вельова ПетроваГл. спец. ЕРР и ОС денл. 
12Донка Филипова Фингарова-КойчеваГл. експерт ЕРР  денл. 
13Карамфила Георгиева НановаГл.спец. УТ, кад. и регулация денл. 
14Венета Иванова ТакучеваГл.спец. ОС и К денл.
денл.
 
15Мария Кръстева ЙовковаСт.спец. СДТ денл. 
16Снежанка Иванова ПенчеваСпец. УТ денл. 
17Снежка Маркова МарковаГл. спец. МДТденл.  
18Пепа Георгиева Кацарова Старши счетоводител МДТ денл. 
19Пенка Няголова ФилиповаГл. спец. КОМДС  денл. 
20Иван Енчев БожковЮрисконсулт денл. 
21Радка Димитрова АлександроваСпец. "Земеделие".денл. 
22Андон Енчев Божков Директор-музей  денл. 
23Катерина Трифонова ТрифоноваСчетоводител денл. 
24Калина Петкова Додева Специалист ОП денл. 
25Йорданка Запринова ЦветковаСчетоводител денл.    

РЕГИСТЪР 2009 г.

   
 
РЕГИСТЪР 2009 г., стр.1
    

Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.