+ A | - a | A
· ОУП
Образование

 
                                                                              ДГ „Д-Р СТАЙКО СТАЙКОВ”
 
               
         ДГ „Д –р Стайко Стайков” е единственото детско заведение на територията на община Стрелча.  Сградата е масивна, специално построена за целта, отговаря на здравните изисквания. През 2021 г. основно ремонтирана, в двора са изградени площадки за спорт и игра. През същата година е открита и Детска млечна кухня.

 

                                                                               НУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

        НУ "Паисий Хилендарски", гр. Стрелча е неспециализирано начално средищно училище. В него се извършва обучение на ученици от 1 до 4 клас и деца на 5 и 6 годишна възраст от град Стрелча и съставните на общината села - Дюлево, Смилец, Блатница и Свобода, като и от селата Кръстевич и Цар Асен.
       Обучението се организира при целодневен режим - I вариант. Разполага с отлична материална база, отговаряща на съвременните европейски изисквания-10 класни стаи, 3 канцеларии, 2 актови зали, кулинарен кабинет, кабинет за отдих, фитнес-зала, физкултурен салон и с добре организиран двор, площадки за игра и зона за отдих.
        Екип от квалифицирани и опитни преподаватели и възпитатели се грижи за добрата подготовка на учениците и тяхната успешна реализация в следващия етап на обучение. Начално училище "Паисий Хилендарски" е училище с традиции и 170 годишна история.   През 1844 се открива взаимното училище, а през 1848 година - девическото училище, което се помещава в сградата на  взаимното училище, за което е построена нова сграда. По-късно девическото и взаимното училище се сливат в едно и заниманията се водят в същата сграда. 1910 година се започва строеж на нова училищна сграда. Поради Балканската война строежът е спрян и сградата е открита през 1913 г. През 1914 година се довършва още една такава сграда и началното училище се разделя на две - в северния край НУ "Кирил и Методий" , а в южния - НУ "Отец Паисий", което по-късно се преименува в "Паисий Хилендарски".