· ОУП
Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ - ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
 
 
---
19/08/2022
Екипът на проект „Патронажна грижа + в община Стрелча“ проведе обучение на персонала

Екипът на проект BG05M9OP001-6.002-0189 „Патронажна грижа + в община Стрелча“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. проведе двудневно надграждащо обучение на персонала, състоящ се от двама работник-доставка, социален работник, медицински специалист и психолог на 08 и 09 август 2022 г. в залата на Младежкия център в града.
По време на обучението бяха разгледани подходите при предоставянето на почасовите мобилни здравни и социални услуги. В контекста на натрупания от персонала опит досега бяха очертани  специфичните начини за помощ на потребителите.
Обучаваните допълнително се запознаха с начините за превенция и профилактика на болестите, особеностите на специфичната грижа за възрастни хора и хора с увреждания и други способи за оказване на социални услуги на патронираните.

Проектът стартира на 1 ноември 2021 г., чрез който 17 потребители от общината получават мобилни интегрирани здравно-социални услуги  в домашна среда, психологическа подкрепа и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
Изпълнението на проектните дейности, които улесняват достъпа до услуги на хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот  и са изложени на риск от заразяване с COVID-19, ще продължи до 1 ноември 2022 г.

 
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
---
 
 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.