· ОУП
Проекти на подзаконови нормативни актове


19 ноември 2021г.ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА; Мотиви - доклад

17 ноември 2021г. Проект на План - сметката за приходи и разходи за  събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци  в инсталации и съоръжения  и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване през 2022 г. Запазване размера на промилите на такса за битови отпадъци в Община Стрелча за 2022г. спрямо 2021 г.


28 май 2021г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; МОТИВИ-ДОКЛАД
 
08 април 2021г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА; МОТИВИ – ДОКЛАДСПРАВКАСПРАВКА

02 април 2021г. ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЩИНА СТРЕЛЧА; МОТИВИ - ДОКЛАДСПРАВКА

05 февруари 2021г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; МОТИВИСПРАВКА;


17 декември 2020г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ЗВАНИЯТА, НАГРАДИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; МОТИВИ –ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ЗВАНИЯТА, НАГРАДИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА  ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - Справка;

17 декември 2020г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА
МОТИВИ –ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - Справка;

17 декември 2020г. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА  ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В  ДЕТСКА ГРАДИНА И НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА  ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В  ДЕТСКА ГРАДИНА И НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - СПРАВКА;

17 декември 2020г. ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ
МОТИВИ – ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СТРЕЛЧА; 21.01.2021 - СПРАВКА;


 
 
 
 
 
 
 
22/06/2020 СПРАВКА
 

 
 
 
 

 
 
 
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.