+ A | - a | A
· ОУП
Проекти на подзаконови нормативни актове

05 юни 2024 г.     Обявление за Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стрелча за 2025 година 
щракни ТУК  (docx)

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2025 ГОДИНА
щракни ТУК  (docx)

1 март 2024 г Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА        щракни      ТУК   (doc)
Мотиви-доклад                                 щракни    ТУК    (docx)
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове         щракни     ТУК    (pdf)

15 февруари 2024 г НАРЕДБА за организация и управление на Гробищните паркове, реда и условията за извършване на погребения в община Стрелча    щракни     ТУК  (doc)
МОТИВИ –ДОКЛАД        щракни   ТУК  (doc)
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове         щракни     ТУК    (pdf)

05 януари 2024 г Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА        щракни      ТУК (doc)
Мотиви-доклад                                 щракни    ТУК    (docx)
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове         щракни     ТУК    (pdf)

29 декември 2023 г. Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА;  (doc)
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове    щракни ТУК  (pdf)

28 декември 2023 г.ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ;(doc)
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове    щракни   ТУК(pdf)

8 декември 2023 г.  Проект  на за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА;   (doc)
МОТИВИ  (doc)

8 декември 2023 г.   ПРОЕКТ   НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРЕЛЧА /МАНДАТ 2023-2027 г./    (doc)
МОТИВИ

27 ноември 2023 г.  Проект  на за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА;     (doc)
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

17 ноември 2023 г.  Уведомление   Проект на План - сметката за приходи и разходи за  събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци  в инсталации и съоръжения  и поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване през 2024 г
С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

10 ноември 2023 г. Проект на за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община СТРЕЛЧА     МОТИВИ –ДОКЛАД; Справка

18 септември 2023 г. ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА                   щракни   ТУК
МОТИВИ –ДОКЛАД                                                 щракни   ТУК
СПРАВКА по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове    щракни    ТУК


Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.