http://strelcha.bg/index.php
 
Празник на розата


ПРАЗНИК НА РОЗАТА В СТРЕЛЧА - 2016


Природните дадености, разнообразния ландшафт, автентичната етнография и фолклор, както и производството на розово масло, са условията, благоприятстващи развитието на туризма в община Стрелча. Туризмът е традиционно развит в общината, но най-вече благодарение на използването на балнеолечебните ресурси. Общината има потенциал за развитие на културно-исторически туризъм, екстремни спортове и хоби-туризъм, което може да допринесе за развитие и на специализирани съпътстващи дейности и индиректно - за по-устойчиво развитие на икономиката.
 Стратегическа цел на общината е развитието на интегриран туристически продукт, в който да бъдат включени разнообразни дейности, част от които да са и традиционните празници. Едно от емблематичните и характерни за града събития е Празника на розата.
     Розопроизводството в Стрелча датира от първите години след Освобождението. Мекият климат благоприятства за развитието му и то не е прекъсвало през годините. В настоящия момент Стрелча е един от най-големите розопроизводителни центрове с над 4000 дка розови насаждения и две розоварни. Розата е емблема и символ на поминъка в града и резонно един от най-големите и чакани празници е Празника на розата, провеждан традиционно през последната седмица на месец май или първата от месец юни. Празникът на розата се отбелязва без прекъсване от 1996 г. насам като с изразността на символиката представя процеса, който се изминава, за да се превърне розата в розово масло. Устойчивостта на традицията да се провежда ежегодно, като причината се корени в изконната нагласа на човека да придава сакрален смисъл на ежедневното си съществуване, а освен значим за местното население празникът може да бъде и начин за привличане на туристи.
В Празника на розата се открояват няколко основни момента:
1. Ритуалът „Розобер”, който се провежда в розовите градини. Участват групи за автентичен фолклор, които пресъздават голямата радост и веселие от настъпващия розобер.
2. Посещение и разглеждане на розоварната.
3. Шествие на младостта, красотата и цветята.
4. Изложба – базар на цветя, на парфюмерийна и козметична продукция.
5. Празнична програма на площад „Дружба”.
Преди празника се провеждат конкурса за  избор на „Царица роза”, детско утро и спортни състезания.
Богатата празнична програма, пресъздаването на местни обичаи и традиции е възможност Стрелча да продължи кампанията по утвърждаването си като самобитна туристическа дестинация. От друга страна дълготрайните материални активи като декори, платна и раздаваните символи ще утвърдят разпознаваема традиция за отбелязване на практиката на отглеждане, розобер и производството на розово масло и розова вода, които са уникални дейности, които могат да се наблюдават само в региона. Като следствие на дълбоките традиции на розопроизводството, в Туристически информационен център е експонирана изложбата “История на розопроизводството”, пресъздаваща всички ключови моменти на добиването на розовото масло като се започне със събирането на розовия цвят, преработката му в розоварната, до крайните козметични продукти.


Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери


Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.