Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1126
(Категория: Решения)
Публикувано от desy
сряда 28 октомври 2015 - 16:23:39


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Т Р Е Л Ч А 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1126
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 14..09.2015г.
взето с Протокол № 61 
 
ОТНОСНО: ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА УЧЕБНАТА 2015 / 2016 ГОДИНАНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1074 )