Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1128
(Категория: Решения)
Публикувано от desy
сряда 28 октомври 2015 - 16:32:38


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Т Р Е Л Ч А 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1128
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 14..09.2015г.
взето с Протокол № 61 
 
ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на Община и кметове на кметства на територията на Община СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1076 )