Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1131
(Категория: Решения)
Публикувано от desy
петък 30 октомври 2015 - 16:02:49


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Т Р Е Л Ч А 
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1131
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 14..09.2015г.
взето с Протокол № 61 
 
ОТНОСНО: Разделяне на поземлен имот с №017508 –гора в земеделски земи, ЧОС, в м.”Каратепе” в землището на с. Смилец, общ.СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1080 )