Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 1
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от adm_str2
сряда 18 ноември 2015 - 09:24:42


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 05.11.2015г.
взето с Протокол № 1 

ОТНОСНО: Избор на Председател на ОбС гр. СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://strelcha.bg/news.php?extend.1095 )